Plywanie Wisla Warszawa

Na pływalni u Małego Kozła – 1959r

iplywamy 12:52

Na pływalni u Małego Kozła – 1959r

Było w Warszawie trzech wodniaków braci Kozłowskich. Najstarszy z nich — Aleksander, był właścicielem dużej krypy-plywalni, nazywanej popularnie „omnibusem”. Młodszy brat Aleksandra — Tadeusz, ...
 
Sport Pływacki w Polsce – Żołnierz Polski 1925r

Sport Pływacki w Polsce – Żołnierz Polski 1925r

iplywamy 08:08

Sport Pływacki w Polsce – Żołnierz Polski 1925r

Musimy przyznać, że na ogół podążamy za Europą we wszystkich sportach, zarówno co do ilości uprawiającej różne dziedziny sportowe młodzieży, jak również i co do wyników z któremi, jeśli wziąć pod uwa...
 
Po meczu pływackim z Czechami 1930r

Po meczu pływackim z Czechami – 1930r

iplywamy 15:29

Po meczu pływackim z Czechami – 1930r

Zwycięstwo pływactwa polskiego nad czeskim, odniesione 23 i 24.8 w Warszawie spowodowane zostało osłabionym składem drużyny gości. To też ten jeden punkt różnicy (51:50) mógłby być łatwo zamalowany, ...
 
Dwa zwycięstwa w walce z Belgijkami - 1929r

Dwa zwycięstwa w walce z Belgijkami – 1929r

iplywamy 15:03

Dwa zwycięstwa w walce z Belgijkami – 1929r

Odbyty w dniach 24 i 25 ub. m. w Warszawie dwumecz pływacki Polska — Belgja, przyniósł niespodziewanie, i dobre wyniki naszej reprezentacji. Spodziewaliśmy się ogólnie wysokocyfrowej porażki naszej, ...
 
O ratowaniu tonących - Start 1929r

O ratowaniu tonących – Start 1929r

iplywamy 11:15

O ratowaniu tonących – Start 1929r

Z nastaniem cieplejszych dni, kroniki nasze zazwyczaj obfitują w wiadomości o wypadkach zatonięcia, których liczba ostatniemi czasy dochodzi do rozmiarów wprost katastrofalnych. Gdy czytamy te wiadom...
 
Na plaży - Światowid 1937r

Na plaży – Światowid 1937r

iplywamy 19:27

Na plaży – Światowid 1937r

Kostjumy kąpielowe przechodzą stałą acz nieznaczną ewolucję form. Stają się coraz bardziej dostosowane do potrzeb wody i słońca, którym się na plaży oddajemy w całkowite poddaństwo. Błogosławione sku...
 
Nauka pływania w szkołach wiedeńskich

Nauka pływania w szkołach wiedeńskich

iplywamy 13:39

Nauka pływania w szkołach wiedeńskich

Podług sprawozdania A. Fiebera, Wiedeń, streściła E. Dziewulska. Pływanie, przedmiot obowiązujący, zostało wprowadzone w szkołach wiedeńskich z rokiem szkolnym 1926/7. W tym celu oddano do użytku mło...
 
Jak uczyć się Crawla

Jak uczyć się Crawla – Start 1935r

iplywamy 13:01

Jak uczyć się Crawla – Start 1935r

W poprzednich numerach „Startu” zostały podane i opisane wszystkie ćwiczenia, zapomocą których początkujący dochodzi do opanowania crawla. Postarajmy się teraz zestawić z nich pewien komplet ty...
 
Najmłodszy i najpiękniejszy - basen Lwów 1935

Najmłodszy i najpiękniejszy – basen Lwów 1935

iplywamy 15:05

Najmłodszy i najpiękniejszy – basen Lwów 1935

Mowa tu o nowootwartym tej zi­my basenie pływackim we Lwowie. Jest on dalszym etapem roz­budowy ośrodka W.F., gdyż przy­lega do hali sportowej, wybudo­wanej przed 2 laty. Projektodaw­ca, inż Karasińs...