Świadectwo Ukończenia Kursu Pływackiego 1892

Świadectwo ukończenia kursu pływackiego 1892r

iplywamy 19:21

Świadectwo ukończenia kursu pływackiego 1892r

Niedawno wpadł w nasze ręce ciekawy dokument – świadectwo ukończenia kursu pływackiego z 1892 roku z Torunia. Ma już 120 lat! Źródło: archiwum plywamy.pl