Woda chlorowana czy ozonowana?

Woda chlorowana czy ozonowana?

W Polsce wymagania jakościowe dotyczące wody basenowej reguluje ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Mówi ona, iż woda stosowana w pływalniach p...