Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie – Piotrków Trybunalski

iplywamy 17:42

Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie – Piotrków Trybunalski

Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie - Piotrków Trybunalski

REGULAMIN MIKOŁAJKOWE GRY I ZABAWY W WODZIE DLA 6 -LATKÓW w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

I. CEL IMPREZY:

wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową w wodzie,
promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową w wodzie wśród dzieci.
propagowanie pływania wśród dzieci,
popularyzacja gier i zabaw w wodzie.

II. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III. TERMIN: 2.12.2015 r., godz.10.00

IV. MIEJSCE: Kryta Pływalnia, ul. Belzacka 106

V. ZGŁOSZENIA:

W grach i zabawach w wodzie mogą startować dzieci 6-letnie piotrkowskich przedszkoli i szkół podstawowych , zgłoszone przez Dyrektora placówki tylko i wyłącznie na dołączonym druku karty zgłoszeniowej do 30 listopada 2015r. – Kryta Pływalnia, ul. Belzacka 106
Zgłoszenia w innej formie nie będą honorowane.
Każda karta zgłoszeniowa musi zawierać nazwę i pieczątkę placówki , podpis dyrektora , podpis nauczyciela – opiekuna grupy, biorącej udział w niniejszych grach i zabawach w wodzie, imię i nazwisko uczestnika i jego datę urodzenia.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy .
Nauczyciele-opiekunowie grup muszą pobrać pisemne zgody od rodziców bądź opiekunów prawnych na udział dziecka w grach i zabawach w wodzie w Krytej Pływalni OSiR, ul. Belzacka 106 .
Każde placówka może zgłosić do udziału minimalnie jedną sztafetę 6-cio osobową .
W przypadku zgłoszenia do udziału więcej niż jednej drużyny ,do klasyfikacji generalnej będzie punktowana jedna, najlepsza drużyna. Drużyny poszczególnych placówek współzawodniczą ze sobą w 5 konkurencjach (opis konkurencji j.n.).
Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na torach o długości 10 metrów.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w strojach kąpielowych, klapkach (każdy uczestnik posiada ręcznik).

VI. PROGRAM:

Godz. 9.40 – przedszkola zgłoszone do udziału ,zajmują miejsca wyznaczonych sektorach .
Godz. 10.00 – oficjalne otwarcie imprezy.
Godz. 10.15 – rozpoczęcie zawodów (wykaz konkurencji w załączeniu).
Ok. godz. 11.3 0 – wręczenie pucharów ,dyplomów, słodkich upominków.

VII. KONKURENCJE DLA 6-LATKÓW:

1.WYŚCIGI Z DESKĄ DO PŁYWANIA:
a/.Start (z wody).
b/.Pływanie lub bieg w wodzie z deską do pływania przed sobą
do wyznaczonej linii.
c/.Powrót z deską (dowolnie) na miejsce START – META.
2. WYŚCIGI Z PIŁKĄ DMUCHANĄ:
a/.Start (z wody).
b/.Bieg z piłką do obręczy położonej na wodzie
(zostawienie piłki wewnątrz obręczy).
c/.Powrót na miejsce STARTU bez piłki.
d/.Następna osoba biegnie do obręczy bez piłki – powrót z piłką
na miejsce START – META
3.WYŁAWIANIE KRĄŻKÓW NA CZAS:
a/.Start (z wody).
b/.Na sygnał dzieci jak najszybciej szukają i wyciągają krążki z dna
(oddają je prowadzącemu).
4.WYŚCIGI W RZĘDACH:
a/.Start (z wody).
b/.Bieg w wodzie do przeszkody (pływający kwadrat o boku 1,2 m).
c/.Przejście pod (wodą) jednym bokiem kwadratu.
d/.Ze środka kwadratu przejście pod ( wodą) drugim bokiem.
e/.Przejście do wyznaczonej linii.
f/.Powrót na miejsce START-META.
5.RZUT DO CELU:
a/.Start (z wody).
b/.Rzut do celu (obręcz położona na wodzie) krążkiem.
c/.Wyjście z wody.
d/.Następny zawodnik startuje z wody (po wyjściu poprzedzającego).

VIII. NAGRODY:

Dla przedszkoli i szkół podstawowych – puchary i nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich uczestników medale za udział i słodkie upominki.

IX. ORGANIZATOR ZAPEWNIA :

ubezpieczenie
opiekę instruktorską
opiekę medyczną
puchary, medale, nagrody rzeczowe, słodkie upominki

X. SPRAWY RÓŻNE:

Rzeczy wartościowe należy złożyć do depozytu w recepcji.
Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.
Rodzice , opiekunowie prawni dzieci startujących w grach i zabawach w wodzie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunków ich dzieci w relacjach z przebiegu , zamieszczonych w mediach, w materiałach promocyjnych organizatorów, a także wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z ich dziećmi – uczestnikami gier i zabaw w wodzie, które mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.
We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.
Z A P R A S Z A M Y !!!

Źródło:http://www.osirpt.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − piętnaście =