Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Pływaniu – basen Świdwin

iplywamy 15:23

Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Pływaniu – basen Świdwin

Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Pływaniu - basen Świdwin

W dniu 14.03.2015r. (sobota) na pływalni Parku Wodnego Relax odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Pływaniu. W godz. 9:00 – 15:00 basen sportowy będzie zarezerwowany dla uczestników zawodów.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH W PŁYWANIU

Świdwin, 14 marca 2015 roku

I. CEL ZAWODÓW

Celem Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Pływaniu jest:

  • popularyzacja rekreacji i sportu jako środka wychowawczego i resocjalizacyjnego,
  • popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego,
  • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej,
  • wyłonienie najlepszych zawodników,
  • promowanie zdrowego stylu życia wśród wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
  • zwrócenie uwagi na rozwój zainteresowań pływackich wśród młodzieży Placówek Wychowawczych,
  • promowanie woj. Zachodniopomorskiego, Powiatu Świdwińskiego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Mistrzostw Polski jest Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży oddział w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Jana Pawła II w Rzepczynie

III. MIEJSCE, TERMIN I PROGRAM ZAWODÓW

miejsce: Park Wodny Relax Plac Sybiraków 1,78-300 Świdwin

termin: 14 marca (sobota) 2015 r.

rejestracja zawodników: 9:20 – 9:40

odprawa techniczna: 9:40

rozgrzewka godz. 10:00 – 10:15

uroczyste otwarcie zawodów: 10:15

przebieg zawodów:

– styl dowolny (wszystkie kategorie i dystanse)

– styl grzbietowy (wszystkie kategorie i dystanse)

– dekoracja za styl dowolny

– styl klasyczny (wszystkie kategorie i dystanse)

– dekoracja za styl grzbietowy

– sztafeta

– dekoracja za styl klasyczny i sztafetę

– dekoracja drużynowa

– zakończenie

IV. POMIAR CZASU

Ręczny

V. UCZESTNICTWO

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:

1. Posiadają status wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

2. Zgłoszeni są do zawodów przez Ośrodek.

3. Wychowanek powinien posiadać legitymacje szkolną.

4. Zawodnik ma prawo startu max. w trzech konkurencjach indywidualnych + sztafeta.

5. Każda drużyna ma prawo wystawić max. 2 reprezentantów na poszczególnych dystansach.

VI. KONKURENCJE

chłopcy do 17 lat:

25 m i 50 m stylem dowolnym

25 m i 50 m stylem grzbietowym

25 m i 50 m stylem klasycznym

chłopcy powyżej 17 lat:

25m i 50 m stylem dowolnym

25m i 50 m stylem grzbietowym

25m i 50 m stylem klasycznym 4 x 25 m sztafeta stylem dowolnym (4 wychowanków bez podziału na kat. wiekowe).

VII. PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

Dystanse indywidualne:

1 miejsce: 7 pkt.

2 miejsce: 5 pkt.

3 miejsce: 4 pkt.

4 miejsce: 3 pkt.

5 miejsce: 2 pkt.

6 miejsce: 1 pkt.

sztafeta:

1 miejsce: 14 pkt.

2 miejsce: 10 pkt.

3 miejsce: 8 pkt.

4 miejsce: 6 pkt.

5 miejsce: 4 pkt.

6 miejsce: 2 pkt.

VIII. KIEROWNICTWO I KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Sędzia Główny.

2. Delegat MOW Rzepczyno.

3. Komisję Sędziowską zapewnia Park Wodny Relax.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody będą przeprowadzane seriami na czas.

2. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.

3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z delegatem MOW Rzepczyno.

X. NAGRODY

1. Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji oraz trzy najlepsze sztafety otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody.

2. Trzy najlepsze zespoły (punktacja drużynowa) zostaną nagrodzone pucharami.

XI. INNE

1. Po zawodach organizator zapewnia posiłek.

2. Istnieje możliwość noclegu.

3. Listę startową należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną do MOW Rzepczyno wg. załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

Dyrektor MOW Rzepczyno ks. Ireneusz Śliwiński

Źródło:http://www.wodnyrelax.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 13 =