Woda w Nemo pod stałym nadzorem

iplywamy 10:59

Woda w Nemo pod stałym nadzorem

Woda w Nemo pod stałym nadzorem

Dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu klientów, Nemo Świat Rozrywki dwa razy w miesiącu przeprowadza badania jakości wody. Ich wyniki potwierdzają, że woda w Nemo ma doskonałe parametry jakościowe.

Instalacja technologiczna uzdatniania wody basenowej na naszym obiekcie jest przystosowana do spełniania nowych, rygorystycznych wymogów jakie stawia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. W zeszłym roku zostały wymienione złoża filtracyjne w filtrach basenowych, a jakość wody jest na bieżąco kontrolowana przez sterowniki i dodatkowo weryfikowana, wg. ustalonego harmonogramu przez pracowników obsługi – mówi Krzysztof Bicz, kierownik działu technicznego Nemo.

Nemo współpracuje z prowadzącym profesjonalne badania laboratorium Biolabor. Każdorazowo próbki wody do sprawdzenia – pobierane są z basenu sportowego, jacuzzi, basenu wypływowego w świecie saun oraz basenu rekreacyjnego. Następnie jakość wody ocenia stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Nasze laboratorium działa w Dąbrowie Górniczej już od dwunastu lat. Ciągle się rozwija, wprowadzając nowe metody mikrobiologicznej analizy wody i żywności, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami krajowymi i europejskimi. Celem naszej współpracy jest utrzymanie odpowiedniej jakości wody, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia użytkowników pływalni – mówi Dorota Szewczyk, prezes firmy Biolabor.

Ostatnie wyniki z 08.02.17 potwierdzają, że woda w Nemo spełnia wszelkie standardy czystości.

Ocena wody na pływalniach obejmuje systematyczne badania jej jakości, prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym, przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie. Ostatnie wyniki z 08.02.17 potwierdzają, że woda w Nemo  spełnia wszelkie standardy czystości.

– Wyniki analiz wody na pływalni Nemo pokazują, że spełnia ona wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 w sprawie wytycznych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Poza tym wcześniejsza wieloletnia współpraca z naszym laboratorium  pokazuje, że dbałość o jakość wody, a co za tym idzie o bezpieczeństwo kapiących, jest dla pływalni Nemo największym priorytetem – podkreśla prezes Dorota Szewczyk.

Szczegółowe informacje dotyczące badań prowadzonych w Nemo Świat Rozrywki dostępne są w DOK-u oraz stronie internetowej w zakładce „komunikat dot. jakości wody”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 4 =