XI Mikołajkowe Zawody Pływackie – Kryta Pływalnia Wola (Miedźna)

iplywamy 15:42

XI Mikołajkowe Zawody Pływackie – Kryta Pływalnia Wola (Miedźna)

XI Mikołajkowe Zawody Pływackie - Kryta Pływalnia Wola (Miedźna)
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE WOLA 20 grudnia 2014 r.
ORGANIZATOR ZAWODÓW:
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z siedzibą Woli www.basen.miedzna.pl
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ..GILUS’’ w Gilowicach www.muksgilus.slask.plI.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
20.12.2014 /sobota/ Pływalnia Gminnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Miedźnej
z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
– Każdy zespół (z wyjątkiem organizatorów ) może wystawić maksymalnie 15 osób,
– Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnych.
III. ZASADY FINANSOWANIA
– Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów,
– Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
– Opłata startowa wynosi 20 złotych od osoby
– Opłatę startową należy przelać na konto organizatora do 12 grudnia 2014 r., decyduje data uznania rachunku organizatora. Po tym terminie opłata startowa wzrasta do 25 złotych za osobę.
Dane do przelewu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola, nr konta Bank Spółdzielczy w Miedźnej 27 8446 0006 2001 0000 3095 0002 tytułem: opłata startowa – nazwa klubu
 – W dniu imprezy należy posiadać ze sobą potwierdzenie wykonania przelewu!
IV. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
– Zgłoszenie do zawodów – wygenerowany plik LENEX z programu Entry Edytor SPLASH należy przesłać na adres poczty elektronicznej: W.Szulcik@interia.pl kopia slawomirformas69@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15 grudnia, 2014 r. do godziny 20.00 (wycofania do 18 grudnia 2014 do godziny 12.00),
– Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia(dd/mm/rr), nazwę klubu, licencji (jeśli posiada) dystans, konkurencję oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
V. REGULAMIN ZAWODÓW
– Zawody będą rozegrane seriami na czas , zgodnie z przepisami FINA i PZP.
– W sprawach nie objętych regulaminem , komunikatem organizacyjnym decyduje naczelnik zawodów i sędzia główny.
Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach 250 osób decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. NAGRODY
– Medale i dyplomy dla pierwszych trzech osób w każdej konkurencji i kategorii wiekowej,
– Dekoracje odbywać się będą w trakcie trwania zawodów.
VII. PROGRAM ZAWODÓW:
– Rozgrzewka najmłodszych: 9.00 – 9.30, zawody godzina: 9.40
– Podczas dekoracji najmłodszych odbędzie się rozgrzewka dla starszych grup.
REGULAMIN ROZGRZEWKI:
Tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Jednocześnie z oddaniem zgłoszeń, zaproszony klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie lub oświadczenia prawnych opiekunów o dobrym stanie zdrowia.
2. Wstęp na nieckę pływalni mają tylko zawodnicy i ich bezpośredni opiekunowie.
(Opiekunów prosimy o uczulenie swoich podopiecznych na poszanowanie obiektu i jego wyposażenia oraz ścisłe stosowanie się do zaleceń obsługi).
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny – Lesława Pawełko w porozumieniu z Naczelnikiem Zawodów – Sławomir Formas.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
5. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
X. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
1. Sprawy organizacyjne, informacja – Formas Sławomir 793691105 lub mailowo slawomirformas69@interia.pl
2. Zgłoszenia, lista startowa, wyniki – Szulc Wojciech
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Pływalni.
Źródło:http://www.basen.miedzna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 17 =