XXXIII Zawody Pływackie – Gwiazdka 2014 – Chwiałka Poznań

iplywamy 12:59

XXXIII Zawody Pływackie – Gwiazdka 2014 – Chwiałka Poznań

XXXIII Zawody Pływackie - Gwiazdka 2014 - Chwiałka Poznań

REGULAMIN XXXIII PŁYWACKICH ZAWODÓW GWIAZDKA 2014

  1. ORGANIZATOR:                       Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  2. MIEJSCE ZAWODÓW:           Basen kryty 25 m przy ul. Chwiałkowskiego 34
  3. TERMIN ZAWODÓW:            20 grudnia 2014 r. /sobota/ godzina: 10:00 – 14:30
  4. PROGRAM:
DYSTANS,ROKPRZEWIDYWANA GODZINANR
STYLURODZENIAROZPOCZĘCIAKONKURENCJI
  KONKURENCJI 
25 m dowolny2009 r. i młodsiDziewczęta10:001
sposób Chłopcy10:002
pływania    
25 m2008 r.Dziewczęta10:053
dowolny Chłopcy10:104
25 m2007 r.Dziewczęta10:155
grzbietowy Chłopcy10:306
25 m2007 r.Dziewczęta10:357
kraul Chłopcy10:408
25 m2006 r.Dziewczęta10:459
grzbietowy Chłopcy10:5510
25 m2006 r.Dziewczęta11:0011
kraul Chłopcy11:0512
25 m2005 r.Dziewczęta11:1013
grzbietowy Chłopcy11:1514
25 m2005 r.Dziewczęta11:2015
kraul Chłopcy11:2516
25 m2005 r.Dziewczęta11:3017
klasyczny Chłopcy11:3518
25 m2004 r.Dziewczęta11:4019
grzbietowy Chłopcy11:4520
25 m2004 r.Dziewczęta11:5021
kraul Chłopcy11:5522
25 m2004 r.Dziewczęta12:0023
klasyczny Chłopcy12:0524
Sztafeta 2 x 25 m styl dowolny12:15 – 12:5525
rodzic + dziecko  
dodatkowo2005 r. i 2004 r.Dziewczęta12:5526
25 m delfin Chłopcy13:0027
50 m2003 r.Dziewczęta13:0528
grzbietowy Chłopcy13:1029
50 m2003 r.Dziewczęta13:1530
klasyczny Chłopcy13:2031

50 m2003 r.Dziewczęta13:2532
kraul Chłopcy13:3033
50 m2002 r.Dziewczęta13:3534
grzbietowy Chłopcy13:4035
50 m2002 r.Dziewczęta13:4536
klasyczny Chłopcy13:4537
50 m2002 r.Dziewczęta13:5038
kraul Chłopcy13:5039
50 m2001 r.Dziewczęta13:5540
styl dowolny Chłopcy13:5541
dodatkowo2003 r. i 2002 r.Dziewczęta14:0042
25 m delfin Chłopcy14:0043
50 m2000 i 1999 r.Dziewczęta14:0544
styl dowolny Chłopcy14:0545
dodatkowo2001 r.Dziewczęta14:1046
25 m delfin Chłopcy14:1047
50 m1998 r. i starsiDziewczęta14:1548
styl dowolny Chłopcy14:1549
dodatkowo2000 i 1999 r.Dziewczęta14:2050
25 m delfin Chłopcy14:2051
dodatkowo1998 r. i starsiDziewczęta14:2552
25 m delfin Chłopcy14:2553

5.   CEL ZAWODÓW

a)   Podsumowanie cyklu doskonalenia pływania.

b)   Utrwalanie nawyków uprawiania „sportu”.

c)   Eksponowanie działalności Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji jako wiodącej placówki prowadzącej zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie pływania.

6.   ZASADY UDZIAŁU

a)   W zawodach może brać udział każdy kto uczestniczy kursie doskonalenia pływania w semestrze zimowym, (od września do grudnia br.) w sezonie 2014/2015 na basenie POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34 i samodzielnie przepłynie 25 m (bez przyborów typu deska, makaron).

b)   Uczestnik ma prawo startu w jednej konkurencji + konkurencji dodatkowej (25 m delfin)

7.   NAGRODY

Dla wszystkich startujących dyplomy uczestnictwa, a dla najmłodszych słodycze Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji dyplomy za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca po ogłoszeniu wyników, tj. od dnia 2.01.2015 r.

8.   ZGŁOSZENIA

Karty startowe należy wypełnić z obu stron, czytelnie, drukowanymi literami i dostarczyć

Instruktorom do dnia:

17 grudnia 2014 r. do godz. 1900

Druki kart startowych można odebrać u w/w.

Instruktorzy umieszczają wypełnione karty startowe w odpowiedniej pozycji w segregatorze.

9.                 WYNIKI

Wyniki zawodów będą do wglądu u instruktorów od dnia 2.01.2015 r. oraz na tablicy ogłoszeń w/w terminie.

10.   DECYZJE

W sprawach spornych oraz nieujętych w powyższym regulaminie osobą decydującą jest Kierownik Oddziału Chwiałka – Stanisław Hoffa.

11.  INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

–   Kierownik Oddziału Chwiałka: Stanisław Hoffa

–   Z-ca Kierownika: Tomasz Krzyżaniak

 

–   Kadra instruktorska

11.2. Spiker zawodów: Mariusz Woźniak

Źródło:http://chwialka.poznan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 10 =