XXXIII Zawody Pływackie – Gwiazdka 2014 – Chwiałka Poznań

iplywamy 12:59

XXXIII Zawody Pływackie – Gwiazdka 2014 – Chwiałka Poznań

XXXIII Zawody Pływackie - Gwiazdka 2014 - Chwiałka Poznań

REGULAMIN XXXIII PŁYWACKICH ZAWODÓW GWIAZDKA 2014

  1. ORGANIZATOR:                       Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  2. MIEJSCE ZAWODÓW:           Basen kryty 25 m przy ul. Chwiałkowskiego 34
  3. TERMIN ZAWODÓW:            20 grudnia 2014 r. /sobota/ godzina: 10:00 – 14:30
  4. PROGRAM:
DYSTANS, ROK PRZEWIDYWANA GODZINA NR
STYL URODZENIA ROZPOCZĘCIA KONKURENCJI
    KONKURENCJI  
25 m dowolny 2009 r. i młodsi Dziewczęta 10:00 1
sposób   Chłopcy 10:00 2
pływania        
25 m 2008 r. Dziewczęta 10:05 3
dowolny   Chłopcy 10:10 4
25 m 2007 r. Dziewczęta 10:15 5
grzbietowy   Chłopcy 10:30 6
25 m 2007 r. Dziewczęta 10:35 7
kraul   Chłopcy 10:40 8
25 m 2006 r. Dziewczęta 10:45 9
grzbietowy   Chłopcy 10:55 10
25 m 2006 r. Dziewczęta 11:00 11
kraul   Chłopcy 11:05 12
25 m 2005 r. Dziewczęta 11:10 13
grzbietowy   Chłopcy 11:15 14
25 m 2005 r. Dziewczęta 11:20 15
kraul   Chłopcy 11:25 16
25 m 2005 r. Dziewczęta 11:30 17
klasyczny   Chłopcy 11:35 18
25 m 2004 r. Dziewczęta 11:40 19
grzbietowy   Chłopcy 11:45 20
25 m 2004 r. Dziewczęta 11:50 21
kraul   Chłopcy 11:55 22
25 m 2004 r. Dziewczęta 12:00 23
klasyczny   Chłopcy 12:05 24
Sztafeta 2 x 25 m styl dowolny 12:15 – 12:55 25
rodzic + dziecko    
dodatkowo 2005 r. i 2004 r. Dziewczęta 12:55 26
25 m delfin   Chłopcy 13:00 27
50 m 2003 r. Dziewczęta 13:05 28
grzbietowy   Chłopcy 13:10 29
50 m 2003 r. Dziewczęta 13:15 30
klasyczny   Chłopcy 13:20 31

50 m 2003 r. Dziewczęta 13:25 32
kraul   Chłopcy 13:30 33
50 m 2002 r. Dziewczęta 13:35 34
grzbietowy   Chłopcy 13:40 35
50 m 2002 r. Dziewczęta 13:45 36
klasyczny   Chłopcy 13:45 37
50 m 2002 r. Dziewczęta 13:50 38
kraul   Chłopcy 13:50 39
50 m 2001 r. Dziewczęta 13:55 40
styl dowolny   Chłopcy 13:55 41
dodatkowo 2003 r. i 2002 r. Dziewczęta 14:00 42
25 m delfin   Chłopcy 14:00 43
50 m 2000 i 1999 r. Dziewczęta 14:05 44
styl dowolny   Chłopcy 14:05 45
dodatkowo 2001 r. Dziewczęta 14:10 46
25 m delfin   Chłopcy 14:10 47
50 m 1998 r. i starsi Dziewczęta 14:15 48
styl dowolny   Chłopcy 14:15 49
dodatkowo 2000 i 1999 r. Dziewczęta 14:20 50
25 m delfin   Chłopcy 14:20 51
dodatkowo 1998 r. i starsi Dziewczęta 14:25 52
25 m delfin   Chłopcy 14:25 53

5.   CEL ZAWODÓW

a)   Podsumowanie cyklu doskonalenia pływania.

b)   Utrwalanie nawyków uprawiania „sportu”.

c)   Eksponowanie działalności Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji jako wiodącej placówki prowadzącej zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie pływania.

6.   ZASADY UDZIAŁU

a)   W zawodach może brać udział każdy kto uczestniczy kursie doskonalenia pływania w semestrze zimowym, (od września do grudnia br.) w sezonie 2014/2015 na basenie POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34 i samodzielnie przepłynie 25 m (bez przyborów typu deska, makaron).

b)   Uczestnik ma prawo startu w jednej konkurencji + konkurencji dodatkowej (25 m delfin)

7.   NAGRODY

Dla wszystkich startujących dyplomy uczestnictwa, a dla najmłodszych słodycze Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji dyplomy za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca po ogłoszeniu wyników, tj. od dnia 2.01.2015 r.

8.   ZGŁOSZENIA

Karty startowe należy wypełnić z obu stron, czytelnie, drukowanymi literami i dostarczyć

Instruktorom do dnia:

17 grudnia 2014 r. do godz. 1900

Druki kart startowych można odebrać u w/w.

Instruktorzy umieszczają wypełnione karty startowe w odpowiedniej pozycji w segregatorze.

9.                 WYNIKI

Wyniki zawodów będą do wglądu u instruktorów od dnia 2.01.2015 r. oraz na tablicy ogłoszeń w/w terminie.

10.   DECYZJE

W sprawach spornych oraz nieujętych w powyższym regulaminie osobą decydującą jest Kierownik Oddziału Chwiałka – Stanisław Hoffa.

11.  INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

–   Kierownik Oddziału Chwiałka: Stanisław Hoffa

–   Z-ca Kierownika: Tomasz Krzyżaniak

 

–   Kadra instruktorska

11.2. Spiker zawodów: Mariusz Woźniak

Źródło:http://chwialka.poznan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 15 =