Basen Kameralna Białystok Cennik Bilety Karnety

iplywamy 19:49

Basen Kameralna Białystok Cennik Bilety Karnety

Cennik basenu Kameralna w Białymstoku

Cennik biletów indywidualnych

Bilet indywidualnyPoniedziałek-piątek:do 16.15 Sobota-niedziela:do 7.45Poniedziałek-piątek:po 16.15 Sobota-niedziela: po 7.45
Bilet jednorazowego wstępuNormalny10,00 zł/60 min. 0,80 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)13,00 zł/60 min. 1,10 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)
Ulgowy*7,00 zł/60 min. 0,60 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)10,00 zł/60 min. 0,80 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)
Bilet„Karty Aktywnego Seniora”5,00zł/60 min. 0,40 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)6,50zł/60 min. 0,55 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)

*Bilety ulgowe przysługują:dzieciom i młodzieży, studentom poniżej 26 roku życia oraz osobom zaliczonym do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności wraz z opiekunem

**Weterani i weterani poszkodowani korzystają z pływalni bezpłatnie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Cennik biletów rodzinnych

Bilet indywidualnyPoniedziałek-piątek: do 16.15 Sobota-niedziela: do 7.45Poniedziałek-piątek:po 16.15 Sobota-niedziela: po 7.45
Bilet jednorazowego wstępu2-osobowyOpiekun + dziecko do lat 716,00zł/60min.1,40zł/każde kolejne 5min.(dopłata)24,00zł/60min.2,00 zł/każde kolejne 5min.(dopłata)
Bilet „Białostockiej Karty Dużej Rodziny”Normalny5,50zł/60 min.0,45zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)7,50zł/60 min.0,60zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)
Ulgowy*3,50zł/60 min.0,30zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)5,50zł/60 min.0,45zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)

*Bilety ulgowe przysługują:dzieciom i młodzieży, studentom poniżej 26 roku życia

Cennik nauki i doskonalenia pływania

Indywidualna nauka pływania (zajęcia trwają 45 minut) 1 osoba -40,00 zł/70min.; każde kolejne 5min. 1,00zł. Każda następna osoba – 15,00zł/70min.; każde kolejne 5min. 1,00zł. Rezerwacja lekcji wiąże się z koniecznością posiadania konta (karty do doładowań) – 15,00 zł

Kurs nauki i doskonalenia pływania organizowany przez BOSiR. Ilość lekcji 45-minutowych (ustalonych przez organizatora w ramach kursu) x 12,00 zł/70 min. pobytu w strefie płatnej (w tym 45min. zajęć nauki pływania) + koszt założenia konta (karty do doładowań) 15,00 zł; każde kolejne 5 min. dopłata 1,00 zł

Cennik zajęć Aqua Aerobiku

Aqua AerobikPoniedziałek -piątek: do 15.30Poniedziałek -piątek: po 15.30oraz sobota -niedziela
Udział w zajęciach aqua aerobiku (zajęcia trwają 45 minut)16,00 zł/70 min. w strefie 0,80 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)18,00 zł/70 min. w strefie 1,10 zł/każde kolejne 5 min. (dopłata)

Rezerwacja zajęć wiąże się z koniecznością posiadania konta (karty do doładowań) – 15,00 zł

Cennik kart rabatowych

Założenie konta i wydanie karty do doładowań – 15,00zł

„Karta Sportu 30-dniowa” – 50,00 zł.

Wieloosobowa, na okaziciela.

upoważnia do korzystania z usług Pływalni z 10% rabatem przez okres 30 dni; po 30 dniach można dokonywać opłat bez rabatu, do wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na karcie lub upływu okresu ważności karty, czyli 12 miesięcy

po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego doładowania nie ma możliwości skorzystania ze środków pieniężnych gromadzonych na karcie

nie dotyczy Biletów „Białostockiej Karty Dużej Rodziny”i „Karty Aktywnego Seniora”

„Karta Sportu 90-dniowa” – 100,00 zł

Wieloosobowa, na okaziciela

upoważnia do korzystania z usług Pływalni z 20% rabatem przez okres 90 dni; po 90 dniach można dokonywać opłat bez rabatu, do wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na karcie lub upływu okresu ważności karty, czyli 12 miesięcy

po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego doładowania nie ma możliwości skorzystania ze środków pieniężnych gromadzonych na karcie

nie dotyczy Biletów „Białostockiej Karty Dużej Rodziny”i „Karty Aktywnego Seniora”

„Karta Sportu Roczna” – 500,00 zł

Wieloosobowa, na okaziciela

upoważnia do korzystania z usług Pływalni z 25% rabatem przez okres 12 miesięcy, do wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na karcie

po upływie 12 miesięcy od daty doładowania nie ma możliwości skorzystania ze środków pieniężnych gromadzonych na karcie

nie dotyczy Biletów „Białostockiej Karty Dużej Rodziny”i „Karty Aktywnego Seniora”

Cennik dla grup zorganizowanych

GrupowePoniedziałek-piątek: do 16.15Sobota-niedziela: do 7.45Poniedziałek-piątek: po 16.15Sobota-niedziela: po 7.45
Korzystanie z 1 toru przez 45 minut (maksymalnie 7 osób)43,00 zł/60 min. na pływalni
0,60 zł/od osoby za każde
kolejne 5 min (dopłata)
55,00 zł/60 min. na pływalni
0,70 zł/od osoby za każde
kolejne 5 min (dopłata)
Korzystanie z 1 toru przez 45 minut (maksymalnie 7 osób) Ulgowe*33,00 zł45,00 zł**
Korzystanie z 1 toru przez 60 minut (maksymalnie 7 osób) Ulgowe*44,00 zł60,00 zł**

*Ulga dotyczy: rezerwacji dla dzieci i młodzieży, studentów poniżej 26 roku życia oraz osób zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności wraz z opiekunem

**Ulga nie dotyczy: sobót i niedziel po godzinie 7.45

Cennik zajęć rehabilitacyjnych i korekty wad postawy*

Zajęcia grupowe organizowane przez BOSiR

Ilość zajęć 45-minutowych (ustalonych przez organizatora w ramach kursu) x 15,00 zł/70 min. pobytu
w strefie płatnej (w tym 45 min. zajęć) + koszt założenia konta (karty do doładowań) 15,00 zł; każde
kolejne 5 min. dopłata 1,00 zł

Zajęcia indywidualne (trwające 45 minut)

Bilet jednorazowego wstępu + 30,00 zł
Rezerwacja lekcji wiąże się z koniecznością posiadania konta (karty do doładowań) – 15,00 zł

*nie stanowią świadczeń rehabilitacji leczniczej bądź innych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Zobacz atrakcje pływalni Kameralna w Białymstoku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + 5 =