Ciechocinek Cieplica – Pływalnia solankowo-termalna

iplywamy 08:48

Ciechocinek Cieplica – Pływalnia solankowo-termalna

Otwarta w latach 30 XX wieku pływalnia termalno-solankowa w Ciechocinku działała aż do 2001 roku. Potem z braku funduszy na remont została zamknięta i zaczęła popadać w ruinę. Obecnie teren jest zdewastowany a jego przyszłość zależy od nowego właściciela – spółki Termy Ciechocinek, która liczy że odbudowa basenu i postawienie nowoczesnej kliniki nastąpi do 2015 roku. Trzymamy kciuki!

Poniższy tekst pochodzi z nadbitki miesięcznika „Architektura i Budownictwo” z 1932 roku.

Arch. Romuald Gutt, inż. Aleksander Szniolis

Pływalnia Solankowo – Termalna w Ciechocinku

„Budowę pływalni rozpoczęto w połowie maja 1931r, a wykończono i oddano do użytku z końcem maja 1932r.

Pływalnia stanowi część główną projektowanego Parku Zdrowia, położonego na terenie pomiędzy trzema tężniami i ulicą Sportową, a zajmującego przestrzeń około 30 ha. Teren, przeznaczony na pływalnię wraz z plażą i przyległymi trawnikami, zajmuje około 7 ha.

 Pływalnia składa się z:

1)      Budynku,  mieszczącego kawiarnię z werandami, tarasami i częścią gospodarczą, oraz rozbieralnie dla pań i panów wraz z natryskami i W.C.,

2)      Basenu kąpielowego

3)      Filtrów z odżelaziaczem i fontanną,

4)      Plaży, boisk do gier ruchowych i trawników.

Budynek (kawiarnia i rozbieralnie) ma 104m długości i 54m szerokości (w środkowej części wraz z tarasami). Powierzchnia zabudowana wynosi 995m2, kubatura – 5500m2.

W części środkowej budynek posiada 3 kondygnacje:

a)      Podziemia zajęte są na kuchnię, gospodarcze pomieszczenia kawiarni i restauracji, praz kotłownię,

b)      Na wysokim parterze (+1,5) mieści się kawiarnia i restauracja z lożami i bufetami, których ciąg dalszy stanowią dwa tarasy, jeden na poziomie +0,50, drugi na poziomie terenu; od strony wejścia znajdują się kasy i W.C. dla publiczności ubranej,

c)       Na piętrze umieszczono pokoje administracyjne i balkon dla orkiestry.

W bocznych częściach budynku mieszczą się rozbieralnie – po lewej stronie dla pań, po prawej dla panów. Każdy oddział posiada od strony zewnętrznej pływalni osobne wejście, które jest pod kontrolą kasjerki. Rozbieralnie zaopatrzone są w kabiny do rozbierania się i ubierania się, przyległe do nich szatnie do przechowywania ubrań, oraz szafki indywidualne, zgrupowane w boksy z zasłonami od strony korytarzy. Osoby, rozbierające się w kabinach, zawieszają ubranie na specjalnym wieszaku i przez okienko podają do szatni, gdzie wieszak przechowuje się w szafach z żelaznej blachy z ruchomemi przedziałami. Rozbieralnia dla pań posiada 35 kabin, 676 miejsc w szatni i 246 szafek; rozbieralnia dla panów – 25 kabin, 394 miejsca w szatni i 164 szafki. W każdym oddziale znajdują się po 2 kioski do sprzedaży kostjumów, czepków i t.p. oraz do przechowywania cennych przedmiotów.

Natryskownie zaopatrzone są w 32 natryski (19 +13), umieszczone w otwartych kabinach, z basenikami do nóg i tuszem ręcznym. Natryski zasilają się wodą ciepłą od wspólnego mieszacza. Pozatem w każdym oddziale znajduje się kabina natryskowa z mieszaczem indywidualnym, 2 boksy do masażu i jeden boks z aparatem paropowietrznym do osuszania się po kąpieli. W przedsionku przy wyjściu z natryskowni są t.zw. „nogomyje” z natryskiem do opłukania stóp dla osób, wracających z plaży. Do nagrzewania wody do natrysków i kuchni ustawiono w kotłowni 2 kotły parowe niskiego ciśnienia o powierzchni 70m2, przeciwprądowy aparat o pow. Nagrzew. 12m2 i 2 zbiorniki do ciepłej wody o pojemności 3200 litrów.

Wody ściekowe odprowadzane są do specjalnej oczyszczalni ścieków, wody zaś opadowe z dachów spływają do osobnej sieci kanalizacyjnej.

Cały budynek wykonany został w konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem ścian cegłą sylikatową i częściowo klinkierem o grub. 0,13 i 0,27m. Podłogi w rozbieralniach są ksylolitowe, a w innych pomieszczeniach – terakotowe; okna żelazne, drzwi płycinowe w futrynach żelaznych; ścianki przedziałowe w W.C. i natryskach z cegiełek glazurowanych. Dolne tarasy wyłożone płytami betenowemi 2x2m, dzielonymi pasami klinkieru. Dancing – terrakota.

Basen posiada długość 100m, szerokość 40m, przyczep w najpłytszej części szerokość wynosi 32m. Basen otoczony wokoło brodzikiem szerokości 1,30-2,00m. Basen składa się z trzech części: najpłytszą dla dzieci – 32x20m o głębokości 0,15-0,90m, środkową dla dorosłych – 40x60m, głęb. 0,90-1,50m i najgłębszą dla sportowców – 40x20m głęb. 1,50-3,50m. Do basenu prowadzą schody, umieszczone w części płytkiej po obu stronach basenu. Szerokość schodów 4m. Na ścianach basenu co 20m znajdują się drabiny żelbetowe do wychodzenia. Przy najgłębszej części basenu ustawiona jest skocznia w żelbetowej konstrukcji, wysokości 3m nad wodą i 2 trampoliny (1m). W żelbecie zostały również wykonane 2 ślizgi – jeden dla dorosłych wysokości 5m, drugi dla dzieci z 2 torami zjazdowemi. Basen wykonany został w żelbecie. Dno grub. 0,15m wykonano z płyt zbrojonych 10x10m, Ściany basenu zakończone są na całym obwodzie przewałem, przez który przelewa się nadmiar wody z basenu do brodzika. Nad przewałem obsadzona jest ława o przekroju kątownika, która służy do siedzenia i zeskakiwania do basenu. Drugi bok ławy wytwarza osobny kanał w brodziku, którego zadaniem jest zatrzymanie pływających zawiesin i niedopuszczenie ich do brodzika. W ten sposób woda z zawiesinami płynie osobno pod ławą i odpływa do kanalizacji, woda zaś w brodziku płynie niezależnie do innego ujścia kanału.

Filtry i odżelaziacz mieszczą się w końcu plaży i od strony basenu zasłonięte są ogrodem skalnym, wytworzonym z ziemi wykopów. Całość urządzenia, wykonana w żelbecie, składa się z fontanny, ustawionej w baseniku (osadnik) nad filtrami, 3 złóż kontaktowych, 3 filtrów szybkobieżnych i pomieszczenia operacyjnego, mieszczącego system rozdzielczy rurociągów, pompy i aparaturę do chlorowania i miedziowania wody. Budynek filtrów posiada wymiary 13,20x8m, wysokość wewn. 4m.

Basen zasilany jest wodą mieszaną słodką z wodociągu i solanką termalną ze źródła Nr. 14, odległego o 1700m od filtrów. Głębokość otworu wiertniczego źródła – 1300m. Źródło samo bijące, ciśnienie przy źródle – 2,8 Atm., temperatura wody – 36st.C, zawartość soli – 6,5%, żelaza rozpuszczonego 36,1 mgr/l. Od źródła do filtrów ułożono specjalny rurociąg φ 275 i 175mm, którym solanka dopływa pod własnem ciśnieniem i wytryska do wysokości 12m ponad teren. Głównem zadaniem fontanny i filtrów jest odżelazianie wody, co osiąga się przez przewietrzanie wody (fontanna), przepływ przez osadnik, złoża kontaktowe i filtry. Woda odżelaziona nie wykazuje nawet śladów żelaza.

Z filtrów solanka odpływa do płytkiej części basenu, dokąd dopływa również słodka woda w celu obniżenia temperatury do 22-24st.C i zmniejszenia stopnia nasolenia do 2,5-3% (% nasolenia Adrjatyku). Normalnie dopływa do basenu 65m3/g. wody słonej i tyleż wody słodkiej. Świeża woda dopływa bez przerwy w ciągu 20-24 godz. Na dobę. Max. wydajność filtrów wynosi 140m3 na godz. W ciągu dnia woda z basenu odpływa przez nawały na ścianach. Przed nocą wypuszcza się z basenu 1000-1500m3 przez odpływ w najgłębszym punkcie dna, w ciągu nocy basen wypełnia się ponownie świeżą wodą. Odpływ ten służy również do całkowitego opróżniania basenu.

Filtry mogą być wykorzystane również do filtrowania wody z basenu. W tym celu ustawione są pompy, które pobierają wodę z dna basenu i tłoczą na fontannę, poczem woda przebywa drogę opisaną wyżej. Basen otoczony jest dookoła chodnikiem z płyt betonowych 0,50×0,50m, szerokość chodnika 2,0m po bokach i 7,5-10m przy ścianach poprzecznych. Po obu stronach basenu umieszczone są plaże piaskowe szerokości 33m na całej długości terenu, oraz trawniki, boiska i plaża pochyła z wystawą na południe.

Koszt budowy wynosi około 900.000 zł., wtem koszt robót instalacyjnych – 200.000 zł. Roboty wykonano na warunkach kredytowych na spłaty 3 letnie. Oprocentowanie kapitału mieści się w sumie kosztów podanych.

Robotami kierowali osobiście projektodawcy: arch. Romuald Gutt i inż. Aleksander Szniolis. Obliczenia statystyczne I rysunki wykonawcze żelbetów wykonał inż. H. Wąsowicz.

Roboty budowlane wykonała Firma „Przedsiębiorstwo Budowlane N. Goldfarb w Białymstoku”, roboty instalacyjne – Zajączkowski, Szewczykowski i S-ka, W Warszawie.”

Pływalnia jak widać wybudowana była z rozmachem i nawet polskie radio transmitowało muzykę z Ciechocińskiego basenu – co znaleźliśmy w programie radiowym czasopisma AS nr 26 z 1936 roku.

Źródło: archwium iplywamy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 11 =