Kronika pływacka – 1937r

iplywamy 21:23

Kronika pływacka – 1937r

Kronika pływacka - 1937r

Trener Steepp w Warszawie

W niedziele 30 maja wrócił z Krakowa do Warszawy trener A. Steepp. W Warszawie prowadzić on będzie treningi na pływalni W. P. przy ulicy Łazienkowskiej oraz w razie niepogody na krytej pływalni w C. I. W. F.ie, która jednak na razie nie jest jeszcze wykończoną i nie wiadomo kiedy sit należy spodziewać oddania jej do użytku.

W Krakowie Steepp stosował swój wypróbowany system treningowy, mimo, że miał pewne trudności w związku z niewłaściwym rozkładem godzin i z przeszkodami w skupieniu wszystkich pływaków w oznaczonych dniach.

Zadaniem jego było usunąć braki techniczne w pływaniu krakowskich zawodników. Uczył techniki startu, pracy rąk, prawidłowych nawrotów, i w pewnym stopniu zamierzony cel osiągnął. Jeden z kardynalnych błędów, złe nawroty, decydujące o utracie cennych sekund, zdołał znacznie poprawić Pracował dziennie 4—5 godzin mając pod opieką 75 pływaków w tem 15—20 pań.

W stylu dowolnym Polacy posiadają kilka cennych jednostek w Krakowie np. Paszkot, Zguda, Rouppert, Grubental. Brak im przede wszystkiem systematycznej,, twardej pracy oraz ambicji, gdyż „teoretyczna” ambicja nie wystarcza w treningu pływackim.

W stylu grzbietowym wyróżnia się Szelest, duże nadzieje rokują Kowalski i Rachniowski.

W stylu klasycznym jest dobry materiał, lecz szwankuje technika, najlepsi Świstun i Wolniak. Dobry kraulista Rouppert za mało pracuje, mając zaś już 26 lat — przeszedł okres optymalny.

Na ogół wszyscy niemal pływacy krakowscy nie wiedzą, co to jest właściwy, twardy, ostry trening i wytrwała praca nad sobą. Pływaków tutejszych cechuje dziwna niechęć do rywalizacji, nie wykazują oni ochoty do mierzenia sił między sobą.

Niestety, Kraków nie posiada wieży do skoków, dlatego niema w Krakowie wcale skoczków, ci co skaczą, są domorosłymi skoczkami samoukami, bez stylu.

W ogóle pływacy polscy mają styl nienajgorszy, większą bolączką jest brak wiadomości, jak trenować a przede wszystkim — brak startów w silnej konkurencji.

Dużą przeszkodą w rozwoju sportu pływackiego w Polsce jest brak niezbędnych urządzeń. Pływalnia otwarta w Krakowie nie nadaje się do tego celu, a jeden basen kryty (YMCA) to stanowczo za mało.

Jak widzimy w Krakowie znalazła się dość duża liczba młodych uzdolnionych zawodników co zasługuje tym więcej na podkreślenie, że przed wyjazdem trenera do Krakowa ukazał się w „Gońcu Warszawskim” niesmaczny artykuł, w którym niepodpisany autor mylnie informuje czytelników o stanie pływactwa krakowskiego. Mianowicie w Krakowie rzekomo nie ma zupełnie pływaków i wysyłanie tam drogo opłaconego trenera po to żeby trenował z waterpolistami Makkabi („Makkabeuszami”) uważa autor za wyrzucanie pieniędzy w błoto. — Dla nas więc tym milszą niespodzianką było oświadczenie trenera, że pływacy krakowscy są na najlepszej drodze do osiągnięcia wyników, a złośliwe enuncjacje fatalnie orientującego się autora anonimowego artykułu należy traktować jako bezskuteczne próby wywoływania rozdźwięku między zawodnikami a ich trenerami władzami naczelnymi.

Steepp zostanie w Polsce prawdopodobnie do września, uważa on, że najracjonalniej byłoby zgrupować wszystkich najlepszych pływaków na jednomiesięczny obóz przed mistrzostwami Polski, a następnie konieczne byłoby zorganizowanie międzypaństwowego spotkania z silnym przeciwnikiem.

Zawody w Andrychowie

Dn. 30 maja w Andrychowie odbyły się na otwarcie sezonu zawody pływackie. Pocieszającym objawem była wielka liczba zawodników i zawodniczek, z których wiele zapowiada się obiecująco na przyszłość.

Wyniki były nast.:

50 m. na wznak panów: 1) Szelest (Cracovia) 38.2.

50 w. klas. pań: 1) Berekówna (Hak.) 49:8.

100 m. dowolnym panów: 1) Rouppert (Crac.) 1 :07.2, 2) Paszkot (Crac.) 1:09.4.

50 m. styl (dow. dziewcząt: 1) Wojewodziewiczówna (Beskid) 55:6.

200 m. klas. panów: 1) Sordyl (Beskid) 3:24. 2) Kilert (Crac.) 3.29.9.

50 m. dowolnym pań: 1) Pastorówna (Hak.) 41:2.

Sztafeta 3X50 styl. zmień.: 1) Craco\ia 1:52, 2) Hakoah 1:54.8.

100 m. klas. panów U kl.: 1) Sordyl (Beskid) 1:30,2. 2) Kilert (Cr.) 1:47,3.

50 m. dow. juniorzy: 1) Holzman (Beskid) 40:1

50 m. klas. juniorzy: 1) Kacz (Beskid) 46:3.

Mecz piłki wodnej Cracovia Hakoah 2:1 (1:1). Bramki dla Cracovii zdobyli Szelest i Grubental.

20-ty kurs instruktorski Z. Wielińskiego

Nasz najlepszy trener p. Zygmunt Wieliński odkrywca i nauczyciel ś. p. Janusza Szwankowskiego prowadzi na pływalni W.P. swój 20-ty z kolei kurs instruktorski. Każdy taki kurs pomnaża o kilkanaście osób nasz mierny wciąż jeszcze stan posiadania wykwalifikowanych sił instruktorskich. Wieliński po ukończeniu swego 20-go kursu zamierza jeszcze pozostać w Warszawie dwa miesiące i współpracować z trenerem Steep’em a później prawdopodobnie wyjedzie w góry dla odpoczynku.

Asy trenują

Były mistrz Polski Kazimierz Bocheński zatęsknił widocznie do zawodów pływackich, bo trenuje znowu z dawno u niego niewidziana zaciętością. Obserwujący Bocheńskiego w akcji twierdzą, że jest on zdolny powtórzyć swoje rekordowe wyniki.

Również Szrajbman nie wytrwał w swej abstynencji i trenuje regularnie na pływalni Ż. A. S. S. u pływając po 2,5 km. dziennie.

Rozpoczęcie sezonu piłki wodnej

Terminy rozgrywek ligi waterpolowej o mistrzostwo Polski zostały już ustalone: 13.6 mecz eliminacyjny decydujący o wejściu do ligi Hakoah (Bielsko) — Legia, mecze o mistrz. KSZO — Makabi (Kraków), AZS (Warsz.) — EKS (Kat.) 19.6. Makabi — AZS. EKS — Hakoah lub Le¬gia. 26.6 Hakoah lub Legia — Makabi. 27.6 KSZO –AZS. 29.6 EKS-KSZO. AZS Hakoah lub Legia.

3.7 Makabi — EKS. Hakoah lub Legia — KSZO. 10.7 AZS — EKS. 17.7 KSZO — Makabi. EKS Hakoah lub Legia. 25.7 AZS Hakoah lub Legia.

1.8 Makabi — EKS. 7.8 Legia lub Hakoah — Makabi. 8.8 KSZO AZS. 14.8 Makabi – AZS. 15.8 EKS — KSZO.

Kursy i nauka pływania WKS Legia

Sekcja pływacka W.K.S. Legia rozpoczęła kurs i naukę pływania z następującym rozkładem zajęć:

  1. oficerowie — w grupie słabszych we wtorki i czwartki od godz. 17-18, w grupie silnych we wtorki i czwartki od 18—19;
  2. podoficerowie — w grupie słabszych we wtorki i czwartki od 17-18, w grupie silnych we wtorki i czwartki od 18—19.
  3. członkowie cywilni — w grupie słabszych w środy i piątki od 17—18 w grupie silnych we wtorki i czwartki od 18—19.

Wejście na pływalnię posiadają członkowie sekcji, za okazaniem legitymacji lub innego dowodu osobistego w kasie gdzie znajduje się lista członków sekcji, zatwierdzona Przez Okr. Urząd W. F i P. W.

W celu ułatwienia uprawiania pływania kadrze zawodowej, pływalnia w bież. roku oddana będzie przede wszystkim do użytku tych osób z kadry zawodowej, które należą do wojskowych klubów sportowych stolicy. Oprócz tego z pływalni korzystać mogą rodziny, t. j. żona i dzieci, inne osoby cywilne, wprowadzone przez członków WKS-ów oraz młodzież szkolna, dla której zostaną wyznaczone dni i godziny, po uprzednim porozumieniu się z władzami szkolnymi.

Opłaty za korzystanie z pływalni wynoszą: dla członków sekcji pływackich WKS-ów wstęp wolny, tylko za opłatą 10 gr. za szatnię, dla członków WKS 30 gr. (łącznie z szatnią) za okazaniem legitymacji członkowskiej WKS dla rodzin członków WKS-ów 50 gr.

Szatnia w dniach ćwiczeń wojskowych, t j. we wtorki i czwartki, wynosi 5 gr. od osoby.

Kursy na letniej pływalni A. Z. S

W dniu 16 maja b. r. została oddana do użytku publiczności letnia pływalnia A.Z.S. w parku im. Paderewskiego.

Wzorem lat ubiegłych na pływalni prowadzone będą zespołowe i indywidualne kursy pływania dla początkujących i zaawansowanych.

  1. kurs przedpołudniowy, rozpoczynający się 4 czerwca, odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11—12-ej.
  2. kurs popołudniowy, rozpoczynający się 4 czerwca, odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 18-19-ej.
  3. kurs popołudniowy, rozpoczynający się 5 czerwca, odbywać się będzie we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 18—19-ej.

Opłata za kurs zł. 12, dla uczniów i studentów zł. 8. Informacje i zapisy w Sekretariacie Stadionu Z. S. w parku im I. Paderewskiego, telef. 10-13-93 codziennie w godzinach od 10-18-ej.

Na krytej pływalni YMCA

Po osiągnięciu pełnego sukcesu przy organizowaniu, wiosennych kursów pływania, gdzie 110 osób nauczyło się pływać, Wydz. Wych. Fiz. Pol. YMCA przystępuje obecnie do zapoczątkowania stałego zwyczaju wakacyjnych kursów pływania, na swoim krytym basenie w gmachu, gdzie deszcz lub temperatura nie stoją na przeszkodzie.

Pierwszy taki kurs odbędzie się w czerwcu, w tempie przyspieszonym bo 3 razy w tygodniu, osobno dla mężczyzn i dla kobiet.

Opłata za kurs wynosi dla mężczyzn zł. 10. dla kobiet zł. 14. Poza tym kobiety opłacają za badanie w Poradni Sp. Lekarskiej zł. 1.

Pływanie będzie się odbywać w następujących grupach: mężczyźni: poniedziałek, środa, piątek w godz. 20 — 21. lub wtorek, czwartek, sobota w godz. 20-21 kobiety: poniedziałek, środa, piątek, w godz. 18 – 19, lub wtorek, czwartek, sobota w godz. 18-19.

Mężczyźni, nie członkowie YMCA, umiejący pływać, mogą tak jak w roku ubiegłym w okresie letnim wykupywać abonament za zł. 5.50 pięciorazowy.

Otwarcie pływalni garnizonowej

Dn. 22 maja został otwarta w Toruniu pływalnia garnizonowa.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i obecnie zwrócono szczególną troskliwość w kierunku uzyskania jak najbardziej czystej wody. Ponownie pokryto dno warstwą czystego żwiru i piasku, dostarczonego z poligonu. Usunięto drewnianą ścianę, odgradzającą basen wielki od basenu, wyznaczonego dla wojska. Ściana ta okazała się niepotrzebną, gdyż w sezonie obecnym zwarte oddziały wojskowe nie będą korzystać z pływalni.

Poprawiono też ściany do nauki pływania i nawrotów, oraz zwiększono ilość boisk do siatkówki i koszykówki.

Pływalnia będzie czynna codziennie w dni powszednie od godz. 9-ej. w niedzielę i święta od godz. 8-ej do 20-ej. Bilety zwykłe 40 groszy. Bilety ulgowe (korzystają członkowie wf. i pw., kluby sportowe oraz uczniowie szkół średnich i powszechnych) – 20 groszy. Karta miesięczna — 3 złote. Karta ulgowa -— 2 złote. Bufet na miejscu.

Projekty międzynarodowe

Polski Związek Pływacki postanowił organizować w bieżącym sezonie dwie imprezy międzynarodowe prawdopodobnie w terminach 10, 11 lipca i 14.15 sierpnia.

Sport Wodny, nr 10, czerwiec 1937r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + 1 =