jak ratowac topielcow

Jak ratować topielców

iplywamy 13:15

Jak ratować topielców

Jakże częstymi są u nas wypadki utonięcia? W samej Warszawie topi się Więcej ludzi, aniżeli w wielkim, paro-milionowym Paryżu, gdzie rzeka Sekwana przepływa przez środek miasta. Przed paru dniami uto...
 
sport wodny plywanie

Challenge du Nombre Demey

iplywamy 17:57

Challenge du Nombre Demey

„Challenge Demey”, to nazwa popularnej nagrody, rozgrywanej corocznie we Francji pomiędzy szkołami. Otrzymuje nagrodę szkoła, która wykaże się największym procentem pływaków. Pływakiem na...
 
plywanie na obozach

Pływanie w obozach

iplywamy 19:41

Pływanie w obozach

Rokrocznie Państw. Urz. Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. oraz liczne organizacje społeczne urządzają obozy letnie dla młodzieży obojga płci. Na obozach tych wychowanie fizyczne poza innemi zajęciami zajmu...
 
ratowanie tonących

Ratowanie tonących w Holandii

iplywamy 19:59

Ratowanie tonących w Holandii

„Zoolang nog niet ieder kan zwemmen moet ieder zwemmer kunnen redden” „Jak długo nie każdy umie pływać, każdy pływak musi umieć ratować tonących”. Piękną jest ta dewiza Holend...
 
franklin o plywaniu

Franklin o pływaniu

iplywamy 19:51

Franklin o pływaniu

(Wyjątek z listu Beniamina Franklina do jednego ze swych przyjaciół) Nie mogę, mój kochany, zgodzić się z Tobą i nie myślę, żebyś był za stary do nauki pływania. Rzeka, płynąca tuż za Twoim ogrodem, ...
 
uwagi na temat crawla

Uwagi na temat opanowania stylu klasycznego i crawla

iplywamy 16:55

Uwagi na temat opanowania stylu klasycznego i crawla

Zagadnienie łatwości opanowania stylu, ze względu na umasowienie pływania posiada zasadnicze znaczenie. Mimo woli nasuwa się pytanie jakiemu stylowi dać pierwszeństwo. Odpowiedź jest prosta. Tylko te...
 
efektywnosc stylow plywania

Użyteczność stylów pływackich

iplywamy 17:48

Użyteczność stylów pływackich

Wartość poszczególnych stylów można oceniać z różnego punktu widzenia. Postaramy się zbadać to szerzej w tych ujęciach, które mają dla nas wartość praktyczną. A zatem, jaka jest wartość poszczególnyc...
 
Zalety plywania

Pływanie jako zabieg kultury cielesnej

iplywamy 10:04

Pływanie jako zabieg kultury cielesnej

Pływanie należy bezsprzecznie do najprzyjemniejszych zabiegów kultury cielesnej. Jeżeli ceni się je przez rok cały i nawet w zimie czynne są po wielkich miastach pływalnie ogrzewane, to tym bardziej ...
 
Plywanie fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Sztuka pływania 1910 rok

iplywamy 09:17

Sztuka pływania 1910 rok

W dzisiejszej dobie, kiedy człowiek opanował powietrze i swobodnie bujać pod obłokami zaczyna, zdawałoby się rzeczą przestarzałą zachęcanie do pływania, podobnie, jak nikt nie poważyłby się zachęcać ...