Pierwszy krok pływacki „Stadjonu”

iplywamy 09:28

Pierwszy krok pływacki „Stadjonu”

Pierwsze kroki pływackie Stadjonu

Miłą niespodzianką dla sympatyków idei p. k. i sportu pływackiego było to, że do pierwszej w tym roku, rozegranej na doskonałym basenie zimowym AZS-u w Domu Akademickim, „Stadjonówki”, zapisało się 63 zawodników, a w tem aż 12 pań. Mniej — już rzecz oczywista, był przyjemnym fakt wycofywania się niektórych „uczestników”, którzy, dla jakichś tajemniczych powodów uznali, że „jednak lepiej nie ryzykować”, że lepiej jeszcze poczekać”. Najwięcej procentowo wycofało się pań, co nie trudno wytłomaczyć przysłowiową — zresztą kobiecą bojaźliwością i brakiem mocnego postanowienia. Czem jednak nie tłumaczyć tego „zjawiska”, fakt nie zmieni swej postaci, a z 18 zapisanych Pań, wystartuje tylko… 4 zawodniczki i w tem jedna poza konkursem. Nie zmieni też swojej postaci fakt, że doskonale skądinąd zapowiadająca się p. Tarnowska z AZS-u 100 m przepłynie bardzo poprawnym, ładniejszym może od wszystkich pozostałych uczestników „stadjonówki” crawlem, ale przepłynie walkowerem… sama.

Najsolidniej, zdaje się, wyszli niestowarzyszeni. Niezbyt licznie, coprawda, zgło-szeni, stanęli na starcie w swoich konku¬rencjach „jak jeden mąż” w liczbie 5.
Najokazalej liczbowo zaprezentowali się zawodnicy klubowi. Na pierwszym miejscu wymienić tu należy AZS-Warszawę, na którym spoczywał ciężar technicznego przeprowadzenia zawodów, z 19 zgłoszonemi i 16 startującymi zawodnikami, na drugim Makabi 15 zapisanych, 12 start., 3) ŻASS — 11 zapis., 8 start., 4) Sarmata — 6 zapis., 4 start., 5) YMCA — 1 zap., 1 start.
Jeżeli chodzi o porównanie poszczególnych klubów pod względem materjału, to na pierwszym miejscu znowu znajdziemy AZS, który posiada istotnie wartościowy na¬rybek — z przyszłością. Z pozostałych klubów żadnego na drugim miejscu postawić nie można. Poza AZS-em wszystkie kluby, pod tym względem, stoją na mniejwięcej równym poziomie.
Jeśli jednak chodzi o styl — pierwszeństwo oddalibyśmy „rewelacji” zawodów „Sarmacie”, który na 4 startujących, zajął dwa pierwsze miejsca (przez tego samego zawodnika) i zdobył drugie miejsce w ogólnej punktacji. Wśród męskich zespołów „Sarmaci” pokazali styl najbardziej zbliżony do crawla. Na drugim miejscu jest AZS, na trzecim Makabi i słabe Żass i YMCA.

Pierwsze kroki pływackie Stadjonu
Wyniki techniczne poszczególnych konkurencji rozgrywanych w serjach po 3 zawodników na czas, przedstawiają się jak następuje:

100 m st. dow. pań: Tarnowska (AZS) 2:00, 100 m na wznak 1) Smoczyński (Sar¬mata) 1:48.4, 2) Damsz (AZS) 2:02, 3) Mi¬chalski (Sarm.) 2:03, 4) Mazur (Makabi) 2:03.6.

100 m st. klas.: 1) Angiel (AZS) 1:41.2, Berkowicz (ŻASS) 1:50, 3) Smoczyński (S.) 1:51, 4) Jodłowski (YMCA) 1:52.8, 5) Lewin (Mak.) 1:57.4, 6) Borensztajn (Mak.) 1:58.4, 7) Erenberg (Mak.) 2:09.2, 8) Merzycki (AZS) 2:05.2, 9) Kandel (Mak.) 2:14, 10) Rubinson (Mak.) 2:29.4.

100 m st. dowoln.: 1) Przysiecki (AZS) 1:28.4, 2) Grynim (Sarm.) 1:34.6, 3) Sekutowicz (AZS) 1:39.8, 4) Mulok (AZS) 1:43 6, 5) Zawistowski (AZS) 1:45.8, 6) Suchokepski (AZS) 1:46, 7) Rozencwajg (Mak.) 1:46.3, 7) Rozenthal (Mak.) 1:51.8, 9) Wolner (Sar.) 1:54, 10) Silbersztajn 1:54.2, 11) Farber (M.) 1:52.6, 12) Lewkowski (AZS) 2:00, 13) Lewenson (Mak.) 2:03.8 — pozostali nieukończyli.

200 m st. dow.: Smoczyński (Sarm.) 3:50.8, 2) Grynim (Sarm.) 3:51.2, 3) Jodławski (YMCA) 4:03.4, 4) Berkowicz (ŻASS) 4:07.8, 5) Damsz (AZS) 4:52.8, 6) Dobrowol¬ski (AZS) 5:10.7, reszta nie ukończyła.

100 m st. klas. pań: Goworkówna (po za konk.), 1) Dębicka (Sława) 2:10, 2) Krymkierówna (ŻASS) 2:15.4.
200 m st. klas. pań: Goworkówna (po za konk.). 1) Dębicka (Sława) 4:29.9.

W konkurencji dla niestowarzyszonych na 100 m st. dow.: 1) Czarnomski (płynął żabką) 2:01, 2) Sobociński (żabka) 2:1.6, 3) Grabowski.

Na 100 m na wznak: 1) Czarnomski 2:00, 2) Wasiak 2:24.9.

Bieg ten wywołał powszechną sensację gdyż Wasiak płynął swoim „stylem”, który doskonale nadaje się do demonstracji „jak nie należy pływać”. Pokazy pływania tego rodzaju mogą służyć za najlepszą zachętę do nauki pływania stylowego.

Sztafeta 4 x 100 wygrał AZS w 6:44.8 przed Sarmatą 7:09,4 i Makabi 7:14.5.
W punktacji ogólnej, licząc po: 5, 3 2 i 1 punktów za pierwsze 4-ry miejsca (po-dwójnie za sztafety) i po 1-nym punkcie od każdego zawodnika, który dystans ukończył, zwyciężył AZS z 43 punk., zdobywając w ten sposób nagrodę przechodnią PUWF-u dla najlepszego klubu. Dalsze miejsca zajęli: 2) Sarmata 34 p., 3) Makabi 18 p, 4) Sława 10 p, 5) ŻASS 5 p, 6) YMCA 4 p.

Indywidualnie wyróżnili się: Smoczyński z Sarmaty, który też zdobył nagrodę (Żeton), za największą wszechstronność, Przysiecki AZS w st. dowolnym i Angiel AZS w st. klas.
Wśród niestowarzyszonych Czarnomski.
Wśród pań: Tarnowska (AZS), która pokazała najładniejszy crawl zawodów. Słusznie też jej należała się nagroda p. Dobrowolskiego dla najlepszej zawodniczki w st. dow.
Organizacja zawodów, spoczywająca w doświadczonych rękach pp. Baranowskiego i Dobrowolskiego, którym na tem miejscu składamy swoje podziękowanie, sprawna.

Basen dobry, bezsprzecznie lepszy od „Kasy Chorych”, zabardzo jednak falujący i niezbyt wygodny przy nawrotach.
Publiczności — przeważnie młodzieży— około 120 osób (nie wiele więcej niż zawodników).
Skoki ze względu na brak trampoliny w AZS-ie, odbędą się na przyszłą niedzielę w Kasie Chorych.

Wszyscy zwycięzcy (pierwsi trzej) oraz najlepszy bez różnicy miejsca zawodnik płynący crawlem na plecach, proszeni są o zgłoszenie się do Red. „Stadjonu” we czwartek dn. 5 marca, po dyplomy i żetony.
Następna „Stadjonówka” odbędzie się na wiosnę na basenie otwartym.

J. Włodarkiewicz.

Ilustrowany Tygodnik Sportowy, Stadjon, nr 10, 5 marca 1931 roku.

Jeden komentarz do “Pierwszy krok pływacki „Stadjonu”

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    19 + 17 =