Propaganda pływania na Śląsku

iplywamy 16:34

Propaganda pływania na Śląsku

Katowice basen

Tegoroczna akcja propagandowa w pływactwie odbywa się w rozmiarach dotąd niespotykanych. Na wszystkich pływalniach Śląska, tak w dni pogodne, jak i słoneczne panuje duży ruch. Zgłoszeń na naukę pływania jest ogromna ilość. Dzięki dużej liczbie nauczycieli i instruktorów pływackich, niemal codziennie przybywają nowe szeregi pływaków. Przodują Katowice, które posiadają trzy pływalnie na wolnym powietrzu oraz jedną pływalnię krytą.

Staraniem Okręgowego Ośrodka F. w Katowicach, korzystają z bezpłatnej; nauki pływania chłopcy i dziewczęta szkół katowickich. Co miesiąc instruktorzy Ośrodka W. F. w Katowicach, na krytej pływalni uczyli pływać około 40 kandydatów. W lej samej hali odbywają się kursy nauki pływania, prowadzone przez nauczycieli szkół średnich.

Magistrat miasta Katowic specjalną opieką otoczył młodzież szkół powszechnych. Dla młodzieży tej zaangażowano specjalnego instruktora, który codziennie, na pływalni otwartej w Miejskich Zakładach Kąpielowych, naucza zasad pływania. Codziennie około 200 chłopców i dziewcząt, szkoli się pod kierunkiem Znanego pływaka Norberta Malczyka.

Do współzawodnictwa w nauczaniu pływania stanęli niemal wszyscy instruktorzy oraz doświadczeni pływacy sportowcy. Bezpłatna nauka pływania odbywa się we wszystkich stowarzyszeniach sportowych miasta Katowic. Bezpłatnie pływać nauczają również kąpielowi Miejskich Zakładów Kąpielowych, pływalni w dolinie Trzech Stawów i na pływalni w Muchowcu.

ŚL. O. P. Z. P. wezwał wszystkich instruktorów i pływaków nauczających pływania, do nadesłania spisów biorących udział w bezpłatnych kursach. Równocześnie upoważnieni zostali do przeprowadzania prób o odznakę pływacką pp. Frania, Malczyk, Hajda, Dawczyk, Jelonek, Wisełek, Langer, Heinrich, Karliczek, Rother, Malczykówna, Zuski, inż. Wolf, prof. Grzbiela (gim. przy ul. Mickiewicza) i prof. Zawilski (gim. im. św. Jacka).

Spisy biorących udział w kursach bezpłatnych nadsyłać należy do red. Nogaja, Katowice, ul. Powstańców 2, m. 2.

Również w Chorzowie wre gorączkowa praca nad propagandą pływania. Wprawdzie nie ma tam jeszcze klubu pływackiego, jednak liczba umiejących pływać stale wzrasta. Przyczyniają się do tego głównie szkoły średnie. Staraniem mgr. Janika oraz prof. Szymańskiego nauczono młodzież szkolną nie tylko pływać, ale przygotowano ją nawet do zawodów. Młodzież chorzowska weźmie też udział w ogólnopolskich międzyszkolnych zawodach pływackich.

Poważne zastępy nowych pływaków szkoli regularnie Miejski Ośrodek W. F. Bezpłatnie nauczają też pływać kąpielowi p. Pilarski na pływalni stadionu i kąpielowy na pływalni w Dolinie Szwajcarskiej.

Śl. O. P. Z. P. upoważnił w Chorzowie do przeprowadzenia prób o odznakę pływacką prof. Nada jeżyka, pp. Pilarskiego, Karugę i Szymońskiego jun.

W Mikołowie akcją pływania zajął się prof. Rybicki, który usiłuje na tamtejszym terenie założyć również klub pływacki.

Z Żor donoszą nam, że organizacją bezpłatnych kursów pływania zajęli się sokoli.

Zarząd Zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju polecił swoim kąpielowym bezpłatne nauczanie pływania kuracjuszy i letników.

W Wiśle i Ustroniu, letnicy i kuracjusze , również mogą korzystać z bezpłatnych kursów i nauki pływania. Należy się tam zgłaszać do kierowników pływalń.

Brak jeszcze wiadomości z pływalń w Bielsku, Cieszynie, Brzezinach Śl., Tarnowskich Górach, Mysłowicach, Michałkowicach, Nowym Bytomiu i Nowej Wsi, ale przypuszczamy, że i tam wre praca nad propagandą pływania. Senator Maciejewski, prezes P. Z. P. wezwał wszystkich członków Polskiego Związku

Pracowników Handlowych i Biurowych, by nauczyli się pływać. P. Z. P. usiłuje również zorganizować sekcje pływackie przy swoich od działach. Sekcja taka powstała już nawet w Siemianowicach.

Kurier Wieczorny nr 61, 16 czerwca 1938 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 3 =