Radjosłuchacze uczą się pływać – 1932r

iplywamy 09:04

Radjosłuchacze uczą się pływać – 1932r

Radjosłuchacze uczą się pływać – 1932r

Dając w poprzednim numerze Sportu Wodnego omówienie działalności dwóch znajdujących się w Warszawie pływackich basenów zimowych podkreślaliśmy małe ich wykorzystanie przez publiczność stołeczną. Dziwnym co prawda wydaje się fakt małego zainteresowania dwoma basenami zimowemi ze strony nowoczesnego miasta, zamieszkałego przez 1.200.000 ludzi nowoczesnych. Biorąc pod uwagę tylko cyfry, należałoby raczej przypuszczać, że baseny są w katastrafolnem obciążeniu, że nie wystarczają dla mas publiczności, które z nich korzystać pragną, Że zachodzi konieczność jak najszybszego budowania coraz to nowych i nowych przybytków dla najzdrowszego ze sportów. Wskazywaliśmy tedy na przyczyny dziwnego stanu rzeczy, kryjące się w znikomej, jeśli w wręcz nieistniejącej propagandzie tych najpotrzebniejszych urządzeń sportowo – higjenicznych. Wspomnieliśmy również i o pewnych dodatnich zjawiskach istniejących jednak w tym niemal już beznadziejnym stanie. Wspominaliśmy mianowicie o masowem zainteresowaniu niektórych instytucyj sportem pływackim i organizowaniu przez nie ulgowych kursów pływackich na basenach krytych w zimie. Z przyjemnością tedy podamy kilka szczegółów dotyczących ulgowych kursów nauki pływania dla Radjosłuchaczy Stolicy, organizowanych przez Referat Sportowy Polskiego Radja.

Pierwszy zupełnie bezpłatny kurs nauki pływania dla dzieci Radjosłuchaczy został zorganizowany na basenie odkrytym im. Marszałka Piłsudskiego w lecie ubiegłego roku. Organizację pierwszego i następnych temu podobnych kursów przeprowadziło kierownictwo sekcji pływackiej WKS. Legja z pp. Rybczyńskim, Hryhorowiczem i Gapińskim na czele. Obecnie liczba Radjosłuchaczy stolicy, którzy ukończyli jeden z bezpłatnych bądź też ulgowych kursów nauki pływania w basenach letnich i zimowych przekroczyła już 200. W warunkach obecnych, kiedy zrozumienie dla sportu wciąż jeszcze nie przestało nosić charakteru „współczującego” — „trybunowego” że tak powiem, wynik ten jest rzeczywiście imponujący.

W chwili obecnej zarówno na basenie zimowym Kasy Chorych przy ul. Wolskiej 52, jak również AZS-u przy ul. Akademickiej 5, ćwiczy ponad 50 radjosłuchaczy. Ra djosłuchacze na zasadzie porozumienia Referatu Sportowego Polskiego Radja z Warszawskim Okręgowym Urzędem Wychowania Fizycznego, który prowadzi pływalnie Kasy Chorych na Wolskiej pod 52 i z Akademickim Związkiem Sportowym, który zarządza basenem w domu akademickim przy ul. Akademickiej 5, korzystają z ulgi w postaci opłaty 15 zł. za całkowity kurs nauki pływania stylowego. Normalna opłata za kurs wynosi zł. 25 od osoby.

Ze względu na coraz większą ilość radjosłuchaczy, którzy nauczyli się pływać na kursach Polskiego Radja, Dyrekcja radjostacji warszawskiej postanowiła zorganizować na basenie zimowym AZS-u przy ul. Akademickiej 5 specjalne zawody pływackie dla radjosłuchaczy, którzy się wykażą opłaconym abonametem radjowym za ostatni miesiąc oraz ukończeniem jednego z kursów pływackich dla Radjosłuchaczy. W tym celu Dyrekcja ofiarowała dwa puhary przechodnie dla uczestniczki i uczestnika zawodów, którzy osiągną najlepszą punktację w pływaniu stylem dowolnym na piersiach i na plecach. Pozatem wszyscy zwycięzcy w kobiecych i męskich konkurencjach pływania stylem: dowolnym, klasycznym i na plecach otrzymają zapierwsze dwa miejsca żetony od Polskiego Radja, oraz za trzecie miejsca dyplomy od Warszawskiego Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego. Również od WOUWF. otrzymają żetony zawodniczka i zawodnik, którym zostaną przyznane puhary przechodnie Polskiego Radja.

Zawody odbędą się dn. 5 marca o g. 17 na basenie AZS-u przy ul. Akademickiej 5, w ramach pierwszego kroku pływackiego.

Zapisy na tegoroczny zimowy pierwszy krok pływacki Redakcji Stadjonu oraz na zawody pływackie dla radjosłuchaczy przyjmuje sekretarjat Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa, ul. Akademicka 5, w godzinach urzędowych oraz od 18 do 20, tel. 8 – 33 – 06. Prócz tego zapisy na zawody dla radjosłuchaczy przyjmuje Polskie Radjo przy ul. Zielnej 25 w portjerni przez cały dzień.

Wpisowe na pierwszy krok wynosi 50 gr. od konkurencji, zaś na zawody dla radjosłuchaczy 50 groszy od całych zawodów bez różnicy do jakich i wielu konkurencyj zapisany startuje.

Wszelkich informacyj dotyczących obu zawodów udziela AZS., tel. 8-33-06 w godzinach biurowych oraz Referat Sportowy Polskiego Radja, tel. 441 – 03 przed południem i 443 – 96 od 18 do 19.30.

Za zakończenie przypominamy, że zarówno do pierwszego kroku jak i do zawodów radjosłuchaczy startować mogą zawodnicy stowarzyszeni i niestowarzyszeni.

J.W.

Sport Wodny, Nr 2, luty 1932r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 1 =