SwimEye pomaga w ratowaniu tonących

iplywamy 10:33

SwimEye pomaga w ratowaniu tonących

swimeye_ratowanie_tonacych

Firma Davo AS z siedzibą w Stavanger (Norwegia) opracowała zaawansowany system alarmowy SwimEye do wykrywania potencjalnych przypadków tonięć na basenach. Pierwsze oficjalne wdrożenie systemu miało miejsce w czerwcu 2006 roku i od tamtego czasu projekt jest rozwijany i wprowadzany na kolejnych obiektach.

SwimEye to zaawansowany technologicznie system detekcji obrazu z kamer zainstalowanych w basenach. Łączy on tradycyjne metody nadzoru basenu z technologią cyfrową, tworząc bezpieczniejsze środowisko do pływania. SwimEye wykorzystuje wiele podwodnych kamer, które monitorują, śledzą i rejestrują zachowania ludzi w basenie. Informacje te są przekazywane do stacji monitorującej i kontrolnej w celu analizy za pomocą specjalnego oprogramowania (Computer Vision Detection System). Kiedy SimEye wykryje na dnie basenu pływaka w niebezpieczeństwie, aktywuje alarm powiadamiając ratowników. System rejestruje i zapisuje nagrania z kamer, w momencie gdy wystąpi potencjalne zagrożenie tonięcia.

Zastosowanie tego typu rozwiązań pomaga zmniejszyć liczbę incydentów tonących i zapobiec im, poprawiając czas reakcji obsługi i ratowników. SwimEye działa jak „dodatkowy ratownik” pod wodą w basenie i można go dostosować do każdego basenu o dowolnych kształcie i rozmiarze. Stacja monitorowania i kontroli pozwala ratownikom na szybką lokalizację miejsca zdarzenia, skracając czas reakcji na pomoc.

System może być instalowany zarówno w istniejących basenach jak i na etapie budowy. W przypadku typowych, betonowych niecek basenowych kamery SwimEye są instalowane poprzez wiercenie w ścianach basenu od strony piwnicy. Jest możliwe wykonanie takiej instalacji bez konieczności opróżniania basenu z wody, unikając w ten sposób dodatkowych kosztów. W przypadku basenów bez piwnic, lub basenów wykonanych z innych materiałów SwimEye może być montowany na wewnętrznej powierzchni basenu.

swimeye_system

Systemy wizji komputerowej wykorzystują kamery i komputery do wykrywania potencjalnych zagrożeń, takich jak przypadki tonięcia w basenach o publicznych o powierzchni większej niż 150m2. Systemy wizji komputerowej są zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO w dokumencie ISO 20380:2018-03 „Baseny do użytku publicznego – Systemy wizji komputerowej do wykrywania przypadków tonięcia w basenach – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. Dzięki zastosowaniu optymalnej liczby kamer SwimEye jest w stanie osiągnąć 100% pokrycia powierzchni basenu, przy czym wspomniana wcześniej norma ISO wymaga co najmniej 80% zasięgu wizualnego. Oprogramowanie systemu nie jest budowane jako system zamknięty, ale jako otwarta platforma. Pozwala to również na integrację innych systemów powiadamiania wykorzystywanych przez baseny takich jak, alarmy w saunach, pomp basenowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

swimeye_drowning_detection

System SwimEye może zostać zaprojektowany, zainstalowany i w pełni sprawny w ciągu 8 do 14 tygodni od zamówienia. Usługa serwisu i konserwacji SwimEye jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Technicy mogą zdalnie uzyskiwać dostęp, konserwować, aktualizować i kontrolować wszystkie systemy SwimEye z głównej siedziby w Norwegii. System kontroli jakości automatycznie informuje pracowników SwimEye o wszelkich problemach lub awariach technicznych (np.: przerwy w działaniu wizji, problemy z połączeniem, zepsute połączenia przełączników itp.). W przypadku bardzie skomplikowanych problemów związanych z obsługą i konserwacją firma świadczy „serwis na miejscu”, z reguły jednak większość problemów udaje się rozwiązać zdalnie lub przy wsparciu klienta na basenie. Dzięki systemowi kontroli jakości, firma przeprowadza zdalnie comiesięczne audyty swoich wdrożonych projektów. Dzięki temu SwimEye jest niezawodnym i stabilnym systemem bezpieczeństwa, który zapewnia korzyści nie tylko ratownikom, ale także właścicielom basenów i pływakom.

Oczywiście SwimEye (i inne podobne systemy detekcji komputerowej) nie zastępują pracy tradycyjnych ratowników. Są technologią, która wspiera ich w monitorowaniu wszystkich obszarów w basenie. Niemniej jednak dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, z pewnością pływanie może być bezpieczniejsze.

Źródło: Zdjęcia, materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Tor Petter Johansen (SwimEye)

Kontakt w Polsce – Krzysztof Kida

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + dwa =