Woda chlorowana czy ozonowana?

iplywamy 14:11

Woda chlorowana czy ozonowana?

woda chlorowana i ozonowana

Woda chlorowana czy ozonowana?

W Polsce wymagania jakościowe dotyczące wody basenowej reguluje ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Mówi ona, iż woda stosowana w pływalniach powinna spełniać normy jakościowe wody pitnej.

Ponieważ każdy korzystający z basenu wprowadza do wody ogromną ilość drobnoustrojów, które mogą wywołać szereg chorób i być zagrożeniem dla zdrowia , stosuje się dezynfekcję wody za pomocą różnych metod.

Dezynfekcja wody za pomocą chlorowania.

Chlorowanie jest obecnie najczęściej stosowaną i najbardziej skuteczną metodą dezynfekcji wody. Chlor wykazuje działanie bakteriobójcze oraz pozwala na usunięcie nieodfiltrowanych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Do dezynfekcji wody basenowej używa się najczęściej jednej z trzech środków: podchlorynu sodu, chloru gazowego i dwutlenku chloru. Dezynfekcja wody za pomocą chloru jest stosunkowo tania w instalacji i eksploatacji oraz ma wydłużony czas działania.

Wadą stosowania tej metody jest reakcja chloru z azotem amonowym pochodzącym od ludzi i tworzenie się chloramin, które są odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach chloru w wodzie i powietrzu. Chloraminy mogą być również przyczyną podrażnień skóry i oczu oraz układu oddechowego. Zawartość związków chloru w wodzie może powodować wysuszanie skóry oraz reakcje alergiczne.

Dezynfekcja wody za pomocą ozonowania.

Ozon jest toksycznym, bezbarwnym gazem o ostrym zapachu posiadającym silne właściwości utleniające. Ozon wprowadzany jest do filtra przed dodatkiem koagulantów. Po przefiltrowaniu do wody dodawany jest chlor, jednakże w zmniejszonej ilości. Połączenie ozonu z wodą musi odbywać się w specjalnym urządzeniu, a następnie przed ponownym wprowadzeniem do obiegu wody w basenie musi być całkowicie z niej wytrącony.

Zastosowanie ozonowania jako głównej metody dezynfekcji wody daje optymalną jakość wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym.  Stosowanie ozonowania zapobiega tworzeniu się chloramin i przykrego zapachu chloru.  Baseny z wodą ozonowaną są bardziej bezpieczne dla dzieci i osób które trenują kilka razy dziennie pływanie na basenie.

Wadą tego rozwiązania są stosunkowo duże koszty inwestycyjne i eksploatacyjne lecz w dłuższym okresie czasu różnica ta w stosunku do chlorowania się zmniejsza. Zwiększona jest bowiem wydajność filtrów i koagulantów oraz zredukowane jest zużycie wody ze względu na jej wyższą jakość. Ponadto ozon jest około 15 razy silniejszym środkiem dezynfekującym niż chlor i niszczy mikroorganizmy i wirusy, które nie poddają się działaniu chloru.

Stosowanie ozonu nie zastępuje jednak dezynfekcji za pomocą chloru. W basenach z wodą ozonowaną (również w basenach z wodą mineralną), w mniejszym stopniu ale również dodaje się do wody substancje zawierające chlor.

Dezynfekcja za pomocą naświetlania promieniami UV.

Metoda ta polega na naświetlaniu wody przez specjalne cylindry zaopatrzone w lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe o dobranej odpowiednio mocy. Urządzenia z lampami instalowane są w obiegu wody po filtrach i przed wymiennikami ciepła oraz przed dodaniem środków chemicznych. Promienie UV powodują natychmiastową reakcję fotochemiczną, dzięki której mikroorganizmy tracą zdolność do rozmnażania się lub zostają zabite. Naświetlanie wody promieniami UV nie zapobiega przed wtórnym skażeniem wody i podobnie jak w przypadku ozonowania,  często dezynfekcję promieniami UV stosuje się jako uzupełnienie metody chlorowania. Wadą tego rozwiązania jest konieczność czyszczenia lamp w celu utrzymania ich wysokiej skuteczności.

Zaletami stosowania tej metody jest możliwość zmniejszenia dawki stosowanego chloru. Dzięki dezynfekcji za pomocą promieni UV możliwe jest zredukowanie liczby chorobotwórczych pierwotniaków i bakterii które nie są usuwane przy zastosowaniu chloru.  Pozwala również na wyeliminowanie bakterii wody ciepłej – Legionellę oraz zmniejsza powstawanie chloramin.

Dezynfekcja za pomocą systemu Anti Bio.

System składa się z dwóch elementów: aktywatorów i jednostki kontrolnej. Aktywatory instalowane są na zewnątrz systemu doprowadzającego wodę. Działanie urządzenia polega na emisji ultradźwięków i pola magnetycznego, które pozwala na łatwiejsze wiązanie się cząsteczek naładowanych dodatnio z chemikaliami zawartymi w wodzie basenowej. Zanieczyszczenia głównie naładowane ujemnie, dzięki zastosowaniu urządzenia Anti Bio ulegają efektowi sztucznego stężenia przed systemem filtrującym. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybsze oczyszczenie złoża filtracyjnego podczas płukania wstecznego.

System ten wspomaga oczyszczanie wody basenowej i jest nieszkodliwy dla środowiska. Pozwala na eliminację pasożytów i bakterii Criptosporidium, Giardia, Legionella. Ponadto ogranicza zużycie chloru i powstawanie chloramin oraz zmniejsza zużycie wody.

Dezynfekcja za pomocą nisko zasolonej wody.

Metoda polega na elektrolizie soli, która dodawana jest bezpośrednio do niecki basenowej a stężenie jej roztworu w wodzie basenowej wynosi 0,2-0,5%. Elektroliza odbywa się w urządzeniu przez które przepływa woda basenowa. Znajduje się w niej specjalna elektroda, która w wyniku przepływu prądu powoduje wydzielanie się chloru gazowego z soli.

Zaletami stosowania urządzeń do dezynfekcji za pomocą soli jest brak konieczności stosowania środków chemicznych zawierających chlor. Woda jest lekko słona ale nie stanowi dyskomfortu dla pływających, a wręcz przeciwnie jest przyjemna i korzystna dla skóry oraz nie powoduje jej podrażnień. Woda nisko zasolona jest także przyjazna osobom uczulonym na związki chloru.

Zmniejszone są również koszty eksploatacyjne, sól nie wymaga specjalnej metody przewożenia jak w przypadku materiałów niebezpiecznych. Można ją stosować wraz z innymi metodami dezynfekcji wody jak ozonowanie, lampy UV, substancje zawierające chlor. Wadami tego rozwiązania są koszty urządzenia do elektrolizy oraz konieczność okresowej wymiany elektrod.

Dezynfekcja wody za pomocą bromowania.

Brom jest alternatywą stosowania chloru. Trzy razy szybciej rozpuszcza się w wodzie niż chlor. Nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu, jego skuteczność nie zależy ani od wartości pH wody ani od wysokiej temperatury wody. Nie zawiera wapnia. Nie powoduje również podrażnień skóry i oczu. Wadą jest konieczność utrzymywania wysokiej zawartości bromu w wodzie. Substancja ta, wchodzi silnie w reakcje z metalami powodując ich korozję. Brom najczęściej stosowany jest do dezynfekcji wody w bardzo małych basenach oraz w wannach jacuzzi.

Dezynfekcja elektro-fizyczna za pomocą jonów miedzi i srebra.

Jak wykazały badania naukowe dodatnie jony miedzi i srebra potrafią skutecznie dezynfekować wodę. Kationy miedzi i srebra w bardzo krótkim czasie tworzą związki elektrostatyczne z komórkami mikroorganizmów niszcząc zawarte w białkach aminokwasy a tym samym uniemożliwienie fotosyntezy i powodując obumarcie komórki.

Jednym z produktów zawierających bezbarwny roztwór miedzi jest Pristine Blue, popularnie stosowany w USA. Zaletami tego systemu jest oszczędność kosztów eksploatacji, brak konieczności stosowania chloru oraz brak trujących substancji podrażniających skórę i oczy.

Według producenta miedź zawarta w wodzie po zastosowaniu tego środka jest całkowicie bezpieczna. W Polsce jednak, siarczan miedzi oraz wszystkie związki miedziowe zostały zakazane ze względu na potwierdzone działania rakotwórcze.

Podsumowanie.

W większości pływalni w Polsce stosowany jest chlor. Również baseny posiadające systemy ozonowania czy z wodą mineralną nie są pozbawione tej substancji. Jest ona konieczna ze względu na nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Oczywiście woda zawierająca związki chloru nie jest obojętna naszym organizmom, dlatego coraz częściej stosuje się dodatkowe techniki dezynfekcji wody, które umożliwiają zmniejszenie dodawanej chemii do wody basenowej:  naświetlanie promieniami UV, ultradźwięki, stosowanie elektrolizy soli czy wcześniej wspomniane ozonowanie.

Należy również zwrócić uwagę że jakość wody w pływalni zależy też w dużym stopniu od nas samych. Pamiętajmy, aby przed skorzystaniem z basenu umyć całe ciało pod prysznicem. Dzięki temu wprowadzimy do wody mniej mikroorganizmów, które wejdą w reakcję z chlorem tworząc chloraminy, będące przyczyną podrażnień skóry, oczu i przykrego zapachu chloru unoszącego się w hali basenowej. Dzięki  17 sekundom spędzonym pod prysznicem możemy zredukować ilość wnoszonych do wody organicznych substancji o 35-60%.

Po skorzystaniu z basenu nie zapominajmy o ponownym umyciu się pod prysznicem. Oprócz podstawowej higieny, pozwoli nam to również na usunięcie ze skóry substancji zawierających chlor. Dla osób często korzystających z basenów poleca się specjalne kosmetyki pomagające pozbyć się szkodliwych substancji i nieprzyjemnego zapachu ze skóry i włosów.

Tekst: iplywamy.pl

Literatura:

Ozonowanie wody basenowej w pływalniach, dr inż. Przemysław Muszyński, Rynek Instalacyjny nr 11/2011

Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach, dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Rynek Instalacyjny nr 9/2010

Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych, dr inż. Florian G. Piechurski, Rynek Instalacyjny nr 7/8 2006

System dezynfekcji wody basenowej wspomagany naświetlaniem promieniami UV, dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Rynek Instalacyjny nr 12/2009

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz.1), dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Rynek Instalacyjny nr 1-2/2013

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz.2), dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Rynek Instalacyjny nr 3/2013

Jaki system się opłaca, dr inż. Florian G. Piechurski, Pływalnie i Baseny nr 7/2011

Ozonowanie wody basenowej, Marek Straczycki, Pływalnie i Baseny nr 14/2013

The Good, the Bad, and the Volatile: Can We Have Both Healthy Pools and Healthy People?, Judy S. Lakind, Susan D. Richardson, Benjamin C. Blount, Environmental Science & Technology, nr 9/2010

3 komentarze do “Woda chlorowana czy ozonowana?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    9 − dziewięć =