Najmłodszy i najpiękniejszy - basen Lwów 1935

Najmłodszy i najpiękniejszy – basen Lwów 1935

iplywamy 15:05

Najmłodszy i najpiękniejszy – basen Lwów 1935

Mowa tu o nowootwartym tej zi­my basenie pływackim we Lwowie. Jest on dalszym etapem roz­budowy ośrodka W.F., gdyż przy­lega do hali sportowej, wybudo­wanej przed 2 laty. Projektodaw­ca, inż Karasińs...