Piotrkow Trybunalski Basen Mikolajki

Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie – Piotrków Trybunalski

iplywamy 17:42

Mikołajkowe gry i zabawy w wodzie – Piotrków Trybunalski

REGULAMIN MIKOŁAJKOWE GRY I ZABAWY W WODZIE DLA 6 -LATKÓW w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” I. CEL IMPREZY: wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową w wodzie, promocja zdr...