Nauka pływania w szkołach wiedeńskich

Nauka pływania w szkołach wiedeńskich

iplywamy 13:39

Nauka pływania w szkołach wiedeńskich

Podług sprawozdania A. Fiebera, Wiedeń, streściła E. Dziewulska. Pływanie, przedmiot obowiązujący, zostało wprowadzone w szkołach wiedeńskich z rokiem szkolnym 1926/7. W tym celu oddano do użytku mło...