Wesołe dzieje budowy stadjonu pływackiego w Warszawie

iplywamy 18:55

Wesołe dzieje budowy stadjonu pływackiego w Warszawie

Rzadko która ze wznoszonych obecnie budowli spor­towych przechodziła tak zmienne koleje, nim wreszcie została zrealizowana jak stadjon pływacki w Warszawie, w listopadzie r. b. po raz pierwszy napełn...