plywanie na obozach

Pływanie w obozach

iplywamy 19:41

Pływanie w obozach

Rokrocznie Państw. Urz. Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. oraz liczne organizacje społeczne urządzają obozy letnie dla młodzieży obojga płci. Na obozach tych wychowanie fizyczne poza innemi zajęciami zajmu...