Gertrud Ederle

Sprytna panna Ederle

iplywamy 08:19

Sprytna panna Ederle

Amerykanka Gertruda Ederle, która przepłynęwszy — jak donosiliśmy — Kanał La Manche w rekordowym czasie 13 godz. i 30 min., zdobyła sławę wszechświatową i była przed kilku dniami entuzjastycznie powi...