projekt skoczni dla plywakow

Odrzutnia, trampolina i skocznie – 1928r

iplywamy 08:47

Odrzutnia, trampolina i skocznie – 1928r

Każda pływalnia powinna mieć przynajmniej jedną skocznię. Skocznia taka podnosi ducha sportowego w pływalni. Umieszcza się ją nad częścią basenu: w mniejszych basenach równolegle do osi podłużnej, w ...
 
Kronika plywacka sport wodny

Kronika pływacka – 1937r

iplywamy 21:23

Kronika pływacka – 1937r

Trener Steepp w Warszawie W niedziele 30 maja wrócił z Krakowa do Warszawy trener A. Steepp. W Warszawie prowadzić on będzie treningi na pływalni W. P. przy ulicy Łazienkowskiej oraz w razie niepogod...
 
Sport Pływacki w Polsce – Żołnierz Polski 1925r

Sport Pływacki w Polsce – Żołnierz Polski 1925r

iplywamy 08:08

Sport Pływacki w Polsce – Żołnierz Polski 1925r

Musimy przyznać, że na ogół podążamy za Europą we wszystkich sportach, zarówno co do ilości uprawiającej różne dziedziny sportowe młodzieży, jak również i co do wyników z któremi, jeśli wziąć pod uwa...
 
Najmłodszy i najpiękniejszy - basen Lwów 1935

Najmłodszy i najpiękniejszy – basen Lwów 1935

iplywamy 15:05

Najmłodszy i najpiękniejszy – basen Lwów 1935

Mowa tu o nowootwartym tej zi­my basenie pływackim we Lwowie. Jest on dalszym etapem roz­budowy ośrodka W.F., gdyż przy­lega do hali sportowej, wybudo­wanej przed 2 laty. Projektodaw­ca, inż Karasińs...