Niecoś o pływaniu

iplywamy 15:50

Niecoś o pływaniu

zdrowie_plywanie

Niecoś o pływaniu. Lato jest porą pływania. Niestety, wielka ilość ludzi nie umie pływać, a szkoda, bo pływanie jest bardzo zdrowe, o ile się człowiek oddaje z miarą a rozwagą. W pierwszej linji ze sprawą pływania winne się zapoznać żony i matki, które albo nic o pływaniu słuchać nie chcą albo też z wodą stykają się w taki sposób że o pływaniu mowy być nie może. Jeszcze raz szkoda! Albowiem tak mężczyźni jak kobiety, w ogóle wszyscy pracujący ludzie powinni się zapoznać ze sztuką pływania i ją wielce uprawiać, a także dorastającą młodzież niej zaprawiać. Pod względem zdrowotnym jak i sportowym oraz wychowawczym pływanie od lat już zajmuje pierwsze miejsce między wszystkimi ćwiczeniami cielesnemi. Komu więc zależy na wychowaniu zdrowego potomstwa i na zachowaniu zdrowia wśród ludu, ten powinien sztukę pływania zalecać i popierać przy każdej sposobności.

Zaleta pływania polega na tern, że pływanie ćwiczy ciało i nadaje mu siły i gibkości a zarazem wpływa na nie pod względem zdrowotnym, pływanie równa się gimnastyce, ćwiczeniu mięśni (muskułów) i narządów oddechowych, a zarazem jak każda kąpiel działa wzmacniająco na zdrowie. Ruchy, jakie człowiek wykonuje przy pływaniu, wprowadzają także w ruch wszelkie mięśnie, nawet takie, które rzadko się poruszają. Jednem słowem niema lepszego sposobu pielęgnowania skóry nad pływanie, a zarazem najtańszego. Wpływ zimna powoduje zrazu ściąganie się naczyń krwionośnych w skórze. Gdy się zaś skóra przyzwyczai do chłodu, naczynia te znowu powoli się rozszerzają i napełniają krwią, która wtedy szybciej przez ciało przepływa i wywołuje miłe uczucie ciepła. Pływacy miewają przeważnie skórę gładką, wyprężoną i latem mniej lub więcej opaloną o zdrowym wyglądzie. Pływanie wywołuje dalej zwiększoną działalność serca i płuc i wzmacnia oba te tak ważne narządy ciała, tak że stają się odporniejszemi na choroby wszelakiego rodzaju. Już niejednokrotnie wstrzymane w rozwoju płuca i wąskie piersi wskutek regularnego pływania rozwinęły się do tego stopnia, że stały się całkiem sprawnemi częściami ciała. Wzrost u dzieci i młodocianych chłopców i dziewcząt doznaje dodatniej podniety.

Wytężenie sił wskutek pracy mięśni przy pływaniu, utrata ciepła, połączone z pływaniem masowanie całego ciała i wyraźne podrażnienie skóry przyczyniają się do przemiany materii. Na cierpiących na nerwy i na bezsenność krótka kąpiel z pływaniem połączona działa orzeźwiająco a zarazem jest źródłem ochrony i wyzdrowienia ustroju nerwowego. U takich osób jest jednakże wskazana ostrożność i każda z nich winna uniknąć przesady, dla nich szkodliwszej niż dla innych. Dla nich musi wystarczyć kąpiel 5-minutowa. Skoro się u nich pojawiają zawroty głowy i wymioty, trzeba się koniecznie poradzić lekarza. U zdrowych osób natomiast przelotne — tak zwane — odumieranie rąk i zesiwienie warg nie ma żadnego znaczenia i nic nie szkodzi. W takich jednak razach zaleca się przerwać kąpiel, silnem nacieraniem rozgrzać ciało i czem prędzej włożyć na siebie ubranie.

Co więcej, pływanie przyczynia się do wyrabiania charakteru. Wychowuje człowieka do panowania nad sobą, do zaufania w swoje zdolności i siły, budzi odwagę i wzmacnia siłę woli. Było by przeto rzeczą bardzo na miejscu, aby naukę pływania objęto programem szkolnych zadań, tak aby była przymusowa. Kto już umie pływać, powinien sport ten uprawiać latem ile możności codziennie, a zimą choćby co tydzień. Pływanie nie znaczy jednak tyle co długie przebywanie, kręcenie się w wodzie, do czego zwłaszcza kobiety skłaniają, mające większy pokład tłuszczu na sobie. Powinno się raczej kilka razy przepłynąć basen, zważając przytem na regularność i szybkość poruszeń rękami i nogami. Osoby, mające szorstką i chudą skórę, niechaj ją przed kąpielą natrą oliwą. Po raz pierwszy można wziąć kąpiel na wolnem powietrzu, gdy woda ma przynajmniej 15 stopni ciepła, a zrazu trwać może kąpiel 5 minut, z czasem 10, 15 i 20 minut. Natrysk zimny przed nią i po niej działa bardzo orzeźwiająco. Ciepłych natrysków w kąpielach należy jak najkrócej używać.

Zdrowie nr 15, 1933r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + siedemnaście =