Po meczu pływackim z Czechami – 1930r

iplywamy 15:29

Po meczu pływackim z Czechami – 1930r

Po meczu pływackim z Czechami 1930r

Zwycięstwo pływactwa polskiego nad czeskim, odniesione 23 i 24.8 w Warszawie spowodowane zostało osłabionym składem drużyny gości. To też ten jeden punkt różnicy (51:50) mógłby być łatwo zamalowany, gdyby choć jeden z sześciu rezerwowych dostał zastąpiony przez zapowiedzianego reprezentanta.

Ale ci rezerwowi to byli tylko mężczyźni, natomiast wśród kobiet raczej, Polska była osłabiona, zabrakło bowiem Nowakówny, której start zapewniliby nam murowane (pierwsze miejsce na 100 mtr. na wznak. Nic więc dziwnego, po tym razem panowie musieli odrabiać punkty stracone przez panie.

Przyjrzyjmy się poszczególnym konkurencjom kobiecym podczas meczu.

Bieg 100 mtr. st. dow. wygrała Svistakova bijąc w czasie 1:25 rekord czeski. Szczerbówna (1:28.5) zajęła zaszczytne drugie miejsce przed Friedlanderową (1:30.9) i Raszldortówną. Na 400 mtr. Friedlanderova (7:12.2) zdołała pokonać Jarkuliszówne, która w czasie 7:13.4 pobiła rekord polski. Trzecią była czeszka Svistakova, a Morawska biegu nie dokończyła.

W stylu klasycznym (200 mtr.) Jarkuliszówna odniosła piękne zwycięstwo w czasie ś:28.8 bijąc o całych 10 sekund Nezavdalovą i Svistakovą. Reicherówna w czasie 3:45.5 dopiero czwarta.

Po meczu pływackim z Czechami 1930r

W stylu grzbietowym Nezardalova w nieszczególnym czasie 1:39.6 pokonała Svistakovą i Reicherównę (1:43.8). .Tutaj Nowakówna miała pewne zwycięstwo.

W skokach z trampoliny wygrała Krongeigerova po zaciętej walce z Klauzówną i Sznackówną, a wieża przyniosła zwycięstwo Klauzównie przed Krongeigerovą i Sznackówną.              1

Obie sztafety wygrały Czeszki, przyczem w biegu 4×100 mtr. w czasie 6:04.2, podczas gdy nasza drużyna miała 6:13 (rekord), a w sztafecie pozycyjnej 3×100 mtr. różnica była mniejsza: 4:45.8 — Czechosłowacja i 4:55.6 (rekord) — Polska.

Jak wiec widzimy Polki okazały się jeszcze znacznie słabsze od Czeszek, co wyraża się w stosunku punktów 3:15 na korzyść Czechosłowacji.

Na usprawiedliwienie naszej drużyny zaznaczyć trzeba, że powyższy stosunek jest jednak korzystniejszy niż przed rokiem.

S.

Dwutygodnik Ilustrowany nr 17, wrzesień 1930r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 4 =