Stolica będzie miała pływalnię

iplywamy 17:05

Stolica będzie miała pływalnię

Budowa plywalni Warszawa

Stolica będzie miała pływalnię

W Polskim Związku Pływackim od lat paru kiełkowała myśl wyzyskania dla celów sportowych stawu w parku Sobieskiego.

Po bliższem zbadaniu stawu okazało się jednak, że oszczędność na robotach ziemnych, wynikająca z istnienia już wykopanego dołu nie pokryje minusów stawu, a wiec przede wszystkiem jego niskiego położenia i pochodzących stąd trudności odwadniania, dalej, pociągnie za sobą konieczność zasypywania części zbytecznych stawu, wreszcie wyodrębnienie administracyjne terenu pływalni z całości parku nastręczać będzie pewne trudności.

W ostatnich więc dniach, już po uzyskaniu koniecznych na ten cel kredytów, porzucono myśl budowy basenu na stawie i poszukano innego miejsca w Agrikoli, dającego gwarancję wielkiej frekwencji w basenie. PZP znalazł punkt, który uważać może za idealny: jest nim południowo-zachodni narożnik parku między ul. Agrykolą i Szpitalem Ujazdowskim. Miejsce to wystawione jest na operację słoneczną trwającą od rana do wieczora. Pochyłość, na której dziś znajduje się skocznia narciarska, stanowić będzie naturalne trybuny, przez co bez specjalnych nakładów kosztów i pracy basen będzie niejako miniaturowym stadjonem pływackim.

Specjalna Komisja złożona z przedstawicieli Min. WR. i OP. Wydziału Technicznego Magistratu, Związku Związków i PZP, zbadała dokładnie teren, i uznała jednogłośnie, że miejsce wybrane na basen przez PZP nadaje się do tego celu znakomicie.

Sprawa sfinansowania tego przedsięwzięcia przedstawia się jak następuje. Min. Wyz. Hel. i Ośw. Publ. które przeznaczyło już uprzednio pewne kredyty na wybudowanie na Wiśle pływalni pływającej dla młodzieży szkolnej, przywitało projekt z uznaniem. Po szczegółowem zbadaniu sprawy przez Nacz. Wydziału Higjeny Szkolnej Dr. Kopczyńskiego, p. Vice-Minister Łopuszański po konferencji z przedstawicielami PZP przyznał związkowi subwencję, przekraczającą połowę kosztów budowy basenu, pod warunkiem który dla PZP nie tylko nie jest uciążliwy, lecz wręcz korzystny: z pływalni mają korzystać w całej pełni szkoły, dla których miejsce musi tam być przede wszystkiem zagwarantowane. PZP ma zupełną swobodę, po zaspokojeniu potrzeb szkół, użytkować pływalnię według swego uznania.

Pozostałe fundusze, konieczne do ukończenia pływalni zbiera PZP z innych źródeł, a więc przede wszystkiem Wydział Techniczny Magistratu w osobie p. Inż. Słonimskiego obiecał użyczyć sił bezrobotnych do robót ziemnych, dalej znajdujący się na miejscu piasek wydatnie obniży koszt robót betonowych, wreszcie PZP ma zapewnione otrzymanie pewnej części cementu darmo, od niektórych poważniejszych cementowni. Wszystko to razem, daje gwarancję, że basen będzie wykończony jeszcze tej jesieni.

Sam zbiornik betonowy, z żelazobetonową 10-metrową skocznią, mieć będzie 50 m. długości i 25 m. szerokości. Głębokość na połowie przestrzeni 1 m. 20 — dla nauki pływania, na drugiej połowie (dla water polo) od 1.80 m. do 5 metrów (pod skocznią). Pływalnia wzorowana będzie na paryskim olimpijskim stadjonie pływackim w Tourelles. Projektuje ją znany w kołach sportowych Inż. Gillewicz, socjalista w zakresie robót żelbetowych. Zbiornik zasilany będzie wodą wodociągową. Pierwsze roboty rozpoczęte zostaną około 20 lipca.

Na zdjęciu: Komisja na terenie przyszłego basenu w parku Sobieskiego. Od lewej: Red. Majcher, Dr. Kopczyński – Nacz. Wydz. Hygjeny Szkolnej MWR. i OP., p. Semadeni – sekretarz PZP., Inż. Seweryński, Inż. Jankowski z Wydz. Technicznego Magistratu, Inż. Arch. Ruśkiewicz z MWR. i OP., Inż. Znajdowski – wiceprezes Z.Z., Inż. Gillewicz – projektujący basen, p. Bobrowski – administrator Parku Sobieskiego.

Sport Wodny nr 10, Warszawa lipiec 1926r. 

 

2 komentarze do “Stolica będzie miała pływalnię

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    jedenaście + osiemnaście =