Rehabilitacja na basenie – kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej podczas rozliczania pit?

iplywamy 18:15

Rehabilitacja na basenie – kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej podczas rozliczania pit?

Rozliczanie Ulgi Rehabilitacyjnej Na Basenie PIT

Rehabilitacja na basenie – kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej podczas rozliczania pit?

Rehabilitacja na basenie jest wskazana w wielu przypadkach. Korzystają z niej dzieci i dorośli z różnego rodzaju zaburzeniami, chorobami stawów i kręgosłupa, a nawet osoby sparaliżowane od pasa w dół lub po amputacjach kończyn. Warto pamiętać, że wielu z nich przysługuje ulga rehabilitacyjna podczas rozliczania pit z urzędem skarbowym.

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo?

Rozliczenie pit 2017 umożliwia odliczenie ulgi rehabilitacyjnej kilku grupom podatników. Podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi, dzieli się na dwie grupy. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W pierwszym przypadku ulga przysługuje:

– osobom z orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez odpowiednie organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

– podatnikom, którzy otrzymali rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

– podatnikom, którzy otrzymali rentę szkoleniową,

– podatnikom, którzy uzyskują rentę socjalną,

– osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących dla osób poniżej 16 roku życia,

– osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Do drugiej grupy uprawnionej do odliczania ulgi rehabilitacyjnej zalicza się:

– osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego współmałżonka, dzieci biologiczne i przysposobione, dzieci obce wzięte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia lub synową,

– rodziców w związku małżeńskim lub żyjących osobno, łożącym wspólnie na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka.

Jeżeli druga grupa podatników chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, podczas rozliczania pit online lub tradycyjnie, musi wykazać, że roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie przekraczają 10 080 zł. W przypadku rodziców niepełnosprawnego dziecka, każde z nich może odliczyć ulgę w wysokości proporcjonalnej do ponoszonych wydatków na utrzymanie dziecka – wykazuje się je, rozliczając pity online lub tradycyjne za dany rok. Więcej na ten temat można znaleźć na http://pitax.pro/.

Ulga rehabilitacyjna – oblicz ją w kilka minut

Aby szybko obliczyć wysokość ulgi rehabilitacyjnej przysługującej w danym przypadku, warto skorzystać z pitax.pl/pit-online. Program pit 2017 online daje gwarancję, że ulgę naliczy się prawidłowo i jednocześnie umożliwia wygenerowanie gotowej deklaracji. Pit 2017 online można wysłać następnie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego lub wydrukować ją i zanieść osobiście.

Jeden komentarz do “Rehabilitacja na basenie – kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej podczas rozliczania pit?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    19 − siedemnaście =