Skierniewicka Szkolna Liga Pływacka – start uczniów szkół podstawowych, kl. I-VI

iplywamy 15:11

Skierniewicka Szkolna Liga Pływacka – start uczniów szkół podstawowych, kl. I-VI

Skierniewicka Szkolna Liga Pływacka

08.04.2014

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  ,,NAWA” 

w SKIERNIEWICACH ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU   W III EDYCJI SZKOLNEJ LIGI PŁYWACKIEJ  

„Z NAMI BEZPIECZNIE NAD WODĄ”

o Puchar Prezesa OSiR Nawa

przeprowadzonych według nw. warunków

1. Cel zawodów

 • upowszechnianie znajomości zasad bezpiecznego przebywania nad wodą i w wodzie
 •  propagowanie nauki i doskonalenia pływania
 • propagowanie idei spieszenia z pomocą osobom znajdującym się w stanach zagrożenia życia lub zdrowia
 • umożliwienie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży
 • mobilizacja szkół do aktywnego szkolenia
 • wyłonienie najlepszych zawodników i szkół

2. Termin  zawodów :

Etap III – „ Z NAMI BEZPIECZNIE NAD WODĄ” -08.04.2014 godzina 9.00  Szkoły Podstawowe  kl. I – III                   ( odprawa techniczna przed zawodami dla nauczycieli i opiekunów ze szkół o godzinie 8.40 na hali basenowej)

3. Organizator

OSiR „NAWA” w Skierniewicach

Współorganizator

WOPR Oddział w Skierniewicach

4. Zgłoszenia:

–          Wypełnione drukowanymi literami karty startowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia  2014 roku do godziny 12.00 w kasie Pływalni Miejskiej Nawa

–          Wypełnioną listę wszystkich uczestników biorących udział w festynie z danej szkoły,  uwzględniającą zawodników  oraz osoby dopingujące, z podaniem imienia nazwiska oraz klasy,  należy złożyć najpóźniej na odprawie technicznej o godzinie 8.40 w dniu zawodów – lista jest niezbędna do przekazania upominków dla uczestników festynu                                                  

5. Uczestnictwo

 • Szkoły z terenu Skierniewic i powiatu.
 • Każdy zawodnik może startować w jednej konkurencji indywidualnej, oraz w 2 konkurencjach sztafetowych .
 • Szkoła może wystawić jedną punktującą sztafetę (pozostałe poza konkursem).
 • W reprezentacji danej klasy mogą startować zawodnicy o typowym roku urodzenia lub młodsi .

6. Nagrody

 • Każdy uczeń biorący udział w festynie otrzyma indywidualny upominek  również osoby dopingujące ze szkoły
 • Medale dla zwycięzców konkurencji indywidualnych,
 • Statuetki dla zwycięzców konkurencji zespołowych, sztafetowych
 • Nagrody rzeczowe dla szkół
 • Puchary  dla szkół w klasyfikacji ogólnej PO TRZECIEJ EDYCJI

7. Punktacja

– konkurencje indywidualne: w każdej konkurencji indywidualnej punkty zdobywa dwóch najlepszych (czas miejsce) zawodników danej szkoły. W przypadku zajęcia przez kolejnego zawodnika z danej szkoły (poza pierwszą dwójką) miejsca punktowanego zawodnik ten nie zdobywa punktów i nie zajmuje  miejsca punktowego zawodnikowi innej szkoły.

 • Punktacja od I miejsca: 10 punktów,  8 pkt., 7 pkt., 6 pkt,. 5 pkt.,  4 pkt.,   3 pkt., 2 pkt., 1 punkt,

– konkurencje sztafetowe: w każdej konkurencji  Szkoła może wystawić tylko jedną punktowaną sztafetę w danej konkurencji.

 • Punktacja od I miejsca: 30 punktów, 30 pkt., 24 pkt., 21 pkt,. 18 pkt., 15 pkt., 12 pkt., 9 pkt., 6 pkt., 3 pkt..

konkurencje zespołowe reanimacja na fantomie i test wiedzy o bezpieczeństwie: punkty będą naliczane za poprawność wykonania reanimacji na fantomie( algorytmu w załączniku), rozwiązania testu składającego  (każda poprawna odpowiedz ma wartość 3 pkt.). Szkoła może wystawić tylko jeden punktowany zespół w danej konkurencji.

 • ·        Punktacja za poprawność wykonania reanimacji: max  50 pkt. za konkurencję
 • ·        Punktacja za poprawność wykonania testu: max  45 pkt.   za konkurencję
 • ·         Punktacja za najbardziej barwną i najlepiej dopingującą szkołę – max 50 pkt. za konkurencję
 • ·        Punktacja za wiosenny konkurs rysunkowy – max 50 pkt. za konkurencję

 KONKURENCJE INDYWIDUALNE :

KLASA  I

–                           Pływanie 25m sposobem dowolnym z deską, makaronem lub pasem wypornościowym dziewcząt

–                           Pływanie 25m sposobem dowolnym z deską, makaronem lub pasem wypornościowym chłopców

–                           Pływanie 25 m stylem dowolnym dziewcząt

–                           Pływanie 25 m stylem dowolnym chłopców

KLASA  II

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym dziewcząt

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym chłopców

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym z bojka ratowniczą dziewcząt

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym z bojka ratowniczą chłopców

KLASA   III

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym dziewcząt

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym chłopców

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym z bojka ratowniczą dziewcząt

–                    Pływanie 25 m stylem dowolnym z bojka ratowniczą chłopców

REPREZENTACJA SZKOŁY

–          Reanimacja na fantomie ( zespół  3 osobowy, osoby nie startujące w konkurencjach pływackich ) – jedna reprezentacja szkoły

–          Test wiedzy o bezpieczeństwie  nad wodą ( zespół  3 osobowy, osoby  nie startujące w konkurencjach pływackich) – jedna reprezentacja szkoły

 KONKURENCJE SZTAFETOWE:

KLASY I-III

–          Sztafeta 6x25m z  dziewcząt z deską (po 2 osoby z danego rocznika/klasy)

–          Sztafeta 6x25m z  chłopców z deską (po 2 osoby z danego rocznika/ klasy)

–          Sztafeta  mieszana 6x 25m sposobem dowolnym ( po1 osobie z każdej klasy/rocznika dziewcząt i chłopców)

KONKURSY:

– Na najbardziej barwną i najlepiej dopingującą szkołę

– Wiosenny konkurs rysunkowy (3 osoby, po jednej z klasy I, II , III)

 REGULAMIN  I OPIS KONKURENCJI

1. Start

1.1. Start w wyścigach w stylu dowolnym oraz sztafecie 6x25m, może zaczynać  się skokiem ze słupka skokiem z brzegu lub startem z wody w zależności od umiejętności zawodnika. Na długi gwizdek sędziego zawodnicy wchodzą na słupek startowy, stają obok niego lub wchodzą do wody . Na komendę „na miejsca” przyjmują pozycję startową. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje gwizdkiem sygnał startu. Osoby             z   kl. I w sztafecie mieszanej mogą płynąć z deską.

1.2. Start w wyścigach z bojką ratowniczą odbywa się z wody.

Na pierwszy długi gwizdek zawodnicy bezwzględnie wchodzą do wody. Na drugi gwizdek zawodnicy wracają na miejsce startu. Gdy zawodnicy znajdują się na miejscach startowych i trzymają min. jedną ręką ściany basenowej, starter podaje komendę  „na miejsca„. Gdy wszyscy  są nieruchomi starter podaje gwizdkiem sygnał startu.

1.3. Dopuszcza się jeden przedwczesny start. Po pierwszym przedwczesnym starcie, każdy zawodnik, który wystartuje przed podaniem sygnału startowego zostanie zdyskwalifikowany.

1.4. Sygnał przedwczesnego startu jest  taki sam jak sygnał startowy lecz powtarzany. Towarzyszy mu opuszczenie linki przedwczesnego startu.

2. Styl dowolny

2.1. Styl dowolny oznacza każdy  sposób pływania.

2.2. Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu zawodnik musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała.

3. 25 m z bojką ratowniczą

3.1 zawodnik nie może trzymać bojki  w dłoniach, bojka musi być ciągnięta za zawodnikiem

4. Sprawy organizacyjne

4.1 Zawody rozegrane zostaną na pływalni 25 m

4.2 Zawody przeprowadzone zostaną  seriami na czas

4.3 W sytuacjach budzących wątpliwości  prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi

4.4 W razie pytań prosimy o kontakt  z Bernardem Motylewskim tel. 501 741 920

10.04.2014

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  ,,NAWA” 

w SKIERNIEWICACH ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU   W III EDYCJI SZKOLNEJ LIGI PŁYWACKIEJ  

„Z NAMI BEZPIECZNIE NAD WODĄ”

o Puchar Prezesa OSiR Nawa

przeprowadzonych według nw. warunków

1. Cel zawodów

 • upowszechnianie znajomości zasad bezpiecznego przebywania nad wodą i w wodzie
 •  propagowanie nauki i doskonalenia pływania
 • propagowanie idei spieszenia z pomocą osobom znajdującym się w stanach zagrożenia życia lub zdrowia
 • umożliwienie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży
 • mobilizacja szkół do aktywnego szkolenia
 • wyłonienie najlepszych zawodników i szkół

2. Termin  zawodów :

Etap III – „ Z NAMI BEZPIECZNIE NAD WODĄ” – 10.04.2014 godzina 9.00  Szkoły Podstawowe  kl. IV – VI              ( odprawa techniczna przed zawodami dla nauczycieli i opiekunów ze szkół o godzinie 8.40 na hali basenowej)

3. Organizator

OSiR  „NAWA” w Skierniewicach

Współorganizator

WOPR Oddział w Skierniewicach

4. Zgłoszenia:

–          Wypełnione drukowanymi literami karty startowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia  2014 roku do godziny 12.00 w kasie Pływalni Miejskiej Nawa

–          Wypełnioną listę wszystkich uczestników biorących udział w festynie z danej szkoły,  uwzględniającą zawodników  oraz osoby dopingujące, z podaniem imienia nazwiska oraz klasy,  należy złożyć najpóźniej na odprawie technicznej o godzinie 8.40 w dniu zawodów – lista jest niezbędna do przekazania upominków dla uczestników festynu                                                  

5. Uczestnictwo

 • Szkoły z terenu Skierniewic i powiatu.
 • Każdy zawodnik może startować w jednej konkurencji indywidualnej, jednej  zespołowej oraz w 2                             konkurencjach sztafetowych .
 • Szkoła może wystawić jedną punktującą sztafetę (pozostałe poza konkursem).
 • W reprezentacji danej klasy mogą startować zawodnicy o typowym roku urodzenia lub młodsi .

6. Nagrody

 • Każdy uczeń biorący udział w festynie otrzyma indywidualny upominek  również osoby dopingujące ze szkoły
 • Medale dla zwycięzców konkurencji indywidualnych, zespołowych
 • Statuetki dla zwycięzców konkurencji zespołowych, sztafetowych
 • Nagrody rzeczowe dla szkół
 • Puchary  dla szkół w klasyfikacji ogólnej PO TRZECIEJ EDYCJI

7. Punktacja

– konkurencje indywidualne: w każdej konkurencji indywidualnej punkty zdobywa dwóch najlepszych (czas miejsce) zawodników danej szkoły. W przypadku zajęcia przez kolejnego zawodnika z danej szkoły (poza pierwszą dwójką) miejsca punktowanego zawodnik ten nie zdobywa punktów i nie zajmuje  miejsca punktowego zawodnikowi innej szkoły.

 • Punktacja od I miejsca: 10 punktów,  8 pkt., 7 pkt., 6 pkt,. 5 pkt.,  4 pkt.,   3 pkt., 2 pkt., 1 punkt,

– konkurencje zespołowe i sztafety: w każdej konkurencji zespołowej punkty zdobywają dwa najlepsze  (czas miejsce) zespoły danej szkoły. W przypadku zajęcia przez kolejny zespół   z danej szkoły (poza pierwszą dwójką) miejsca punktowanego zespół ten nie zdobywa punktów i nie zajmuje  miejsca punktowego innej szkoły. Szkoła może wystawić tylko jedną punktowaną sztafetę w danej konkurencji sztafetowej.

 • Punktacja od I miejsca: 30 punktów, 30 pkt., 24 pkt., 21 pkt,. 18 pkt., 15 pkt., 12 pkt., 9 pkt., 6 pkt., 3 pkt..

konkurencje zespołowe reanimacja na fantomie i test wiedzy o bezpieczeństwie: punkty będą naliczane za poprawność wykonania reanimacji na fantomie( algorytmu w załączniku), rozwiązania testu  (każda poprawna odpowiedz ma wartość 3 pkt.). Szkoła może wystawić tylko jeden punktowany zespół w danej konkurencji.

 • ·        Punktacja za poprawność wykonania reanimacji: max po 50 pkt. za konkurencję
 • ·        Punktacja za poprawność wykonania testu: max po 45 pkt.
 • ·         Punktacja za najbardziej barwną i najlepiej dopingującą szkołę – max 50 pkt.

 KONKURENCJE INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE:

KLASA IV

–          Pływanie 50m sposobem dowolnym dziewcząt

–          Pływanie 50m sposobem dowolnym chłopców

–          Ratowanie z bojką na dystansie 50 m dziewcząt (zespół 2 osobowy)

–          Ratowanie z bojką na dystansie 50 m chłopców (zespół 2 osobowy)

KLASA V

–          Pływanie 50m sposobem dowolnym dziewcząt

–          Pływanie 50m sposobem dowolnym chłopców

–          Ratowanie z bojką na dystansie 50 m dziewcząt (zespół 2 osobowy)

–          Ratowanie z bojką na dystansie 50 m chłopców (zespół 2 osobowy)

KLASA  VI

–          Pływanie 50m sposobem dowolnym dziewcząt

–          Pływanie 50m sposobem dowolnym chłopców

–          Ratowanie z bojką na dystansie 50 m dziewcząt (zespół 2 osobowy)

–          Ratowanie z bojką na dystansie 50 m chłopców (zespół 2 osobowy)

REPREZENTACJA SZKOŁY

–          Reanimacja na fantomie ( zespół  4 osobowy, odoby nie startujące w konkurencjach pływackich – jedna reprezentacja szkoły)

–          Test wiedzy o bezpieczeństwie  nad wodą ( zespół  4 osobowy, osoby nie startujące w konkurencjach pływackich – jedna reprezentacja szkoły)

KONKURENCJE SZTAFETOWE:

Klasy IV

–          Sztafeta 4x25m z „pasem ratowniczym” dziewcząt klas IV

–          Sztafeta 4x25m z „pasem ratowniczym”  chłopców klas IV

Klasy V

–          Sztafeta 4x25m z „pasem ratowniczym” dziewcząt klas V

–      Sztafeta 4x25m z „pasem ratowniczym”  chłopców klas V

Klasy VI

–          Sztafeta 4x25m z „pasem ratowniczym” dziewcząt klas VI

–      Sztafeta 4x25m z „pasem ratowniczym”  chłopców klas VI

REPREZENTACJA SZKOŁY

–          Sztafeta  mieszana 6x 50m sposobem dowolnym ( po1 osobie z każdej klasy/rocznika dziewcząt i chłopców)

 KONKURSY:

– Na najbardziej barwną i najlepiej dopingującą szkołę

REGULAMIN  I OPIS KONKURENCJI

1. Start

1.1. Start w wyścigach w stylu dowolnym oraz sztafecie mieszanej 6x25m, może zaczynać  się skokiem ze słupka, skokiem z brzegu lub startem z wody w zależności od umiejętności zawodnika. Na długi gwizdek sędziego zawodnicy wchodzą na słupek startowy, stają obok niego lub wchodzą do wody . Na komendę „na miejsca” przyjmują pozycję startową. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje gwizdkiem sygnał startu.

1.2. Start w wyścigach z bojką ratowniczą oraz w sztafecie 4×25 z pasem ratowniczym odbywa się z wody.

Na pierwszy długi gwizdek zawodnicy bezwzględnie wchodzą do wody. Na drugi gwizdek zawodnicy wracają na miejsce startu. Gdy zawodnicy znajdują się na miejscach startowych starter podaje komendę  „na miejsca„. Gdy wszyscy  znieruchomieją starter podaje gwizdkiem sygnał startu.

1.3. Dopuszcza się jeden przedwczesny start. Po pierwszym przedwczesnym starcie, każdy zawodnik, który wystartuje przed podaniem sygnału startowego zostanie zdyskwalifikowany.

1.4. Sygnał przedwczesnego startu jest  taki sam jak sygnał startowy lecz powtarzany. Towarzyszy mu opuszczenie linki przedwczesnego startu.

2. Styl dowolny

2.1. Styl dowolny oznacza każdy  sposób pływania.

2.2. Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu zawodnik musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała.

3. Ratowanie z bojką na dystansie 50 m

3.1 w konkurencji bierze udział 2 zawodników: ratownik i poszkodowany. Ratownik startuje z wody obok słupka startowego mając założoną bojkę ratowniczą z którą musi dopłynąć do poszkodowanego. Poszkodowany znajduje się na drugiej stronie basenu, trzyma ręką brzeg do momentu otrzymania bojki od ratownika. Po otrzymaniu bojki chwyta się i jest holowany przez ratownika do miejsca startu. Czas w konkurencji zatrzymywany jest w momencie dotknięcia ściany przez ratownika,

3.2 poszkodowany musi mieć bezwzględnie głowę nad wodą, może pomagać ratownikowi pracując nogami, praca rąk jest niedozwolona.

4. sztafeta z pasem ratowniczym 4×25 m

4.1 w konkurencji bierze udział 5 zawodników: 4 ratowników i poszkodowany. Pierwszy ratownik startuje z wody trzymając krawędzi basenu obok słupka startowego i mając założone szelki od  pasa ratowniczego który trzymany jest przez poszkodowanego. Po sygnale startowym poszkodowany holowany jest  przez  pierwszego ratownika na odcinku 25m, po dotknięciu ściany zdejmuje szelki i daje drugiemu ratownikowi, który holuje poszkodowanego przez kolejne 25m . Czas w konkurencji zatrzymywany jest w momencie dotknięcia ściany  startowej przez 4 ratownika.

4.2 poszkodowany musi mieć bezwzględnie głowę nad wodą, może pomagać ratownikowi pracując nogami, praca rąk jest niedozwolona.

4.3 poszkodowany nie musi dotykać ściany startowej i nawrotowej na żadnej ze zmian poza startem

5. Sprawy organizacyjne

5.1 Zawody rozegrane zostaną na pływalni 25 m

5.2 Zawody przeprowadzone zostaną  seriami na czas

5.3 W sytuacjach budzących wątpliwości  prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi

5.4 W razie pytań prosimy o kontakt  z Bernardem Motylewskim tel. 501 741 920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 16 =