Pływanie jako zabieg kultury cielesnej

iplywamy 10:04

Pływanie jako zabieg kultury cielesnej

Zalety plywania

Pływanie należy bezsprzecznie do najprzyjemniejszych zabiegów kultury cielesnej. Jeżeli ceni się je przez rok cały i nawet w zimie czynne są po wielkich miastach pływalnie ogrzewane, to tym bardziej należy uprawiać pływanie w lecie, w pływalniach otwartych albo wprost w rzekach, jeziorach i na morzu, gdzie obok wody naturalnej i bezwzględnie świeżej działa dobroczynnie powietrze i słońce.

Pomimo to wszystko, pływanie jest sztuką mało u nas rozpowszechnioną, co zapewne ma źródło w tem, że wymaga umiejętności, bez której bezwzględnie się na śmierć narażamy. Można wobec profanów udawać wielkie usprawnienie w grach sportowych, gimnastyce i sportach niektórych, nawet przy slabem o nich pojęciu, można też wyrobić sobie fałszywe przekonanie o swej w dziedzinach tych doskonałości, ale rzeczywisty stopień sprawności pływania wnet na jaw wyjdzie przy pierwszem zetknięciu z wodą. Pływanie wymaga umiejętności i sprawności praktycznej, co jednak nie jest rzeczą zbyt trudną i przy odrobinie wytrwałości zawsze osiągnąć się daje.

Być może, że rzadkość u nas sztuki pływania znajduje się w związku z małem zamiłowaniem do kąpieli zimnej. Gdy z jednej strony nie brak u nas takich, co w dni upalne kąpią się po kilka razy dziennie, to jednak bodaj więcej spotyka się takich, co przez lata cale stronią od zimnej kąpieli. Żaden może zakaz lekarza nie bywa tak skrupulatnie wykonywany, jak zakaz kąpieli zimnej.

Wiadomo, że kąpiel zarówno powietrzna jak i wodna jest zabiegiem niezbędnym dla zdrowia, a to przez oddziaływanie swe na skórę, którą odpowiednio zaprawia do znoszenia zmian powietrza, wywierając też wpływ niemały na prawidłowy krwiobieg. Znaczenie kąpieli zwłaszcza wodnej wielce się podnosi przez stosowanie odpowiedniego ruchu, najodpowiedniejszym zaś ruchem będzie zawsze pływanie.

Kto umie pływać, ten bezkarnie dłużej pozostawać może w kąpieli, aniżeli, gdyby kąpał się bez ruchu. Kto pływa, ten bezpieczniej kąpać się może, nawet w wodzie chłodnej, a więc kąpać się częściej i przez całe lato.

Wpływ ruchów pływackich rozciąga się na całe ciało, zabieg ten więc wybornie zastąpić może zaniedbywaną na czas lata gimnastykę, nad którą nawet ma tę przewagę, że pomaga do opanowania przeszkody widocznej i potężnej, jaką jest woda, grożąca nam śmiercią.

Samo poczucie, że się żywiołowi tak niebezpiecznemu podoła, działa kształcąco na stronę naszą duchową, wzmagając pewność i energię. Podobnież wielkie znaczenie w rozwoju charakteru mieć musi przeświadczenie, że umiejętność pływania przydać się nam może wówczas, gdy znajdzie się w niebezpieczeństwie życia tonący nasz bliźni…

Ostatniemi czasy zauważyć się daje zwrot w opinii ogółu na korzyść pływania. Należałoby czynione w tej mierze usiłowania popierać i rozszerzać. Jeżeli zabiegamy o nauczanie powszechne, to z całą słusznością dążyć też należy do tego, by wszyscy bez wyjątku umieli pływać.

Ażeby przyczynić się do tego, uczmy się pływać sami i zachęcajmy do tego innych!

B. Skarski

RUCH, dwutygodnik, Warszawa, 11 lipca 1914r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście + osiem =