Urządzenia sportowe w ciechocińskim parku zdrowia

iplywamy 07:22

Urządzenia sportowe w ciechocińskim parku zdrowia

start3 [800x600]

Stale starania o rozwój i zwiększenie zasięgu oddziaływania leczniczego wód Ciechocińskich dały w rezultacie projekt budowy Parku Zdrowia, na olbrzymiej równej płaszczyźnie międzytężniowej.

Park Zdrowia, pomyślany jako środek przyrodolecznictwa, ma odpowiedzieć nie tylko swym pierwotnym celom założeniowym lekarskim, lecz i rozrywkowym. Stąd też oprócz działów ściśle lekarskich jak oddziały przyrodolecznicze dla pań i panów, półkolonje dziecięce, są leczniczo-rozrywkowe: kąpielisko, ogród Jordanowski dla dzieci, oraz propagandowe kultury fizycznej: stadjon sportowy, przystosowany do potrzeb zdrojowiska i miasta Ciechocinka, korty tenisowe, strzelnica i tory łuczne.

W roku 1932 zostają oddane do użytku publicznego: kąpielisko termalno-solankowe, oraz ogród Jordanowski.

Na kąpielisko jako najbardziej atrakcyjną część Parku Zdrowia poświęcono 1/4 terenów międzyteżniowych. Położone ono w idealnych, niemal wymarzonych, warunkach higjenicznych, korzystać będzie z powietrza tężniowego, przesyconego rozpyloną solą, ozonem a nawet jodem i solanki ze źródła ciepliczego o 35.5 st. C.

Te wszystkie czynniki wraz z zawartością składników mineralnych wody pozwolą zastąpić cieple morza południowe.

Urządzenie techniczne kąpieliska higjeniczne jak i zaopatrzenie w tereny stoją na niespotykanym poziomie kulturalnym, a w swym rozmachu i pomyśle mogą stawiać czoło najbardziej luksusowym kąpieliskom zagranicznym.

start2 [800x600]

Kąpielisko termalno-solankowe w Ciechocinku składa się z 1) gmachu kąpielowego, mieszczącego rozbieralnię z całym kompletem natrysków, kawiarni, kotłowni i kuchni, 2) basenu. 3) fontanny, 4) terenów plażowych, gier i zabaw.

Rozbieralnie mieszczą: szatnie męską i żeńską, zaprojektowane one są w ten sposób, że kąpiący się po wykupieniu biletu wejściowego, otrzymuje kabinę, gdzie rozbiera się i oddaje ubranie do szatni ogólnej, posiadającej nisze blaszane, co dzień dezynfekowane. Ubrania kąpiących się oddzielone są płytami blaszanemi i nie stykają się ze sobą.

Po opuszczeniu kabiny przechodzi się przez kontrolę lekarską, po zakwalifikowaniu której należy się poddać zabiegom oczyszczającym — natryskom ciepłym.

Po dokładnem wymyciu się, poddaje się kąpiący elektrycznemu wysuszeniu, wkłada następnie kostjum i wychodzi na teren basenu i plaż. Basen konstrukcji żelazo-betonowej o wymiarach 100 mtr. dl. i 40 mtr. szerok., stopniowanej głębokości od 15 cnt. do 3,5 mtr. wypełniony jest mieszaniną wody słodkiej i termalnej solanki. Posługujemy się mieszaniną żeby zmniejszyć duże nasolenie z 6% i obniżyć temperaturę z 35,5 st. C. do 22 st. C. a tem samem zbliżyć wodę do kąpieli morskich.

Basen otoczony jest brodzikiem, przeznaczonym do mycia zapiaszczonych nóg i zaopatrzony w trzy skocznie, przyrządy rozrywkowe: ześlizg olbrzym i mały przeznaczony dla dzieci.

Basen wokoło otoczony jest plażami piaszczystemi o wymiarach 20.000 mtr. Kwadr. i obszernemi terenami do gier i zabaw.

Inwestycja, która obok kąpieliska zostanie oddana do użytku publicznego w terminie nieco późniejszym jest — Ogród Jordanowski dla dzieci. Teren Ogrodu Jordanowskiego zaopatrzony został w — brodzik, piaskarnie, place do gier i  zabaw, tor kolarski i samochodzikowy, jest w budowie — dom drewniany, który będzie składał się z hallu, pozwalającego prowadzić gry i zabawy podczas niepogody, szatni dla dziewcząt i chłopców, ustępów, natrysków gabinetu lekarskiego i podręcznej pracowni.

Dalszym etapem, opieki nad dziećmi kuracjuszy będzie stworzenie półkolonji dziecięcej, gdzie dziecko przebywać będzie cały dzień pod nadzorem lekarsko – wychowawczym, korzystać będzie z posiłków i wypoczynku na miejscu, w domu zaś z noclegu.

Dwutygodnik Ilustrowany Start, Nr 12, czerwiec 1932r.

2 komentarze do “Urządzenia sportowe w ciechocińskim parku zdrowia

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    18 − 4 =