Aktualności

Artykuły

Najlepsze

Historia

Jak uczyć się crawla – oddychanie c...

Zakładam, że uczeń opanował już podane w poprzednich n-rach „Startu” ćwiczenia oddechu crawlow...

Rzucono myśl, ażeby w Wiśle, pięknem uzdrowisku klimatycznem, położonem przepięknie wśród lasem pokrytych Beskidów, zbudować ... O basen pływacki w Wiśle – 1930r